Gå rett til innhold
<
<
Omstilling i offentlig sektor

Omstilling i offentlig sektor

Forsker på utforming og implementering av offentlig politikk og tiltak

Vi analyserer tverretatlig samarbeid, styrings- og ansvarsrelasjoner, iverksetting og evaluering av reformer og tiltak innen utdanning, integrering, velferd, samfunnssikkerhet.

Som del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor undersøker vi frivillig deltakelse og samskaping mellom offentlig og frivillig sektor.

Innen demokrati studerer vi politisk atferd, nye deltakelsesformer, valg, beslutningsprosesser, legitimitet og innbyggernes oppslutning.

Vi identifiserer utfordringer og løsninger i samarbeid med offentlige etater, kommuner, nasjonale og internasjonale forskningspartnere. Gruppen tilbyr sterk metodekompetanse.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Tord Skogedal Linden

Omstilling i offentlig sektor Avdelingsleder Bærekraft og omstilling - Bergen

toli@norceresearch.no
+47 56 10 76 21

Møt forskerteamet

Anne Dåsvatn Homme

Forsker II - Bergen
anho@norceresearch.no
+47 56 10 76 13
+47 408 54 315

Astrid Espegren

Seniorforsker - Kristiansand
ases@norceresearch.no

+47 411 26 474

Hanne Kvilhaugsvik

Forsker II - Bergen
hkvi@norceresearch.no
+47 56 10 76 08

Henrik Litlere Bentsen

Forsker II - Bergen
heli@norceresearch.no
+47 56 10 76 38

Hilmar Rommetvedt

Forsker I - Stavanger
hiro@norceresearch.no
+47 51 87 51 09

Ivar Eimhjellen

Forsker II - Bergen
ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Jon Kåre Skiple

Forsker II - Bergen
josk@norceresearch.no
+47 56 10 76 37

Kristin Strømsnes

Forsker I - Bergen
krst@norceresearch.no

Nadja Sophia Kühn

Forsker II - Kristiansand
nadk@norceresearch.no
+47 56 10 79 07

Sara Blåka

Forsker II - Kristiansand
sabl@norceresearch.no
+47 56 10 76 47
+47 997 77 703

Sveinung Arnesen

Forsker I, fagleder Demokrati og innovasjon - Bergen
sarn@norceresearch.no
+47 56 10 76 03
+47 995 32 496

Thomas Myksvoll

Forsker II - Bergen
thmy@norceresearch.no
+47 56 10 76 27

Torjer Andreas Olsen

Forsker I - Bergen
tool@norceresearch.no

Åsta Dyrnes Nordø

Forsker II - Bergen
asno@norceresearch.no
+47 56 10 73 06

Øyvind Hellang

Seniorforsker - Kristiansand
oyhe@norceresearch.no

+47 997 07 001

Se alle prosjekter