Gå rett til innhold
<
<
Omstilling i offentlig sektor

Omstilling i offentlig sektor

Forsker på utforming og implementering av offentlig politikk og tiltak

Vi analyserer tverretatlig samarbeid, styrings- og ansvarsrelasjoner, iverksetting og evaluering av reformer og tiltak innen utdanning, integrering, velferd, samfunnssikkerhet.

Som del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor undersøker vi frivillig deltakelse og samskaping mellom offentlig og frivillig sektor.

Innen demokrati studerer vi politisk atferd, nye deltakelsesformer, valg, beslutningsprosesser, legitimitet og innbyggernes oppslutning.

Vi identifiserer utfordringer og løsninger i samarbeid med offentlige etater, kommuner, nasjonale og internasjonale forskningspartnere. Gruppen tilbyr sterk metodekompetanse.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Nadja Sophia Kühn

Omstilling i offentlig sektor Forskningsleder Omstilling i offentlig sektor - Kristiansand

nadk@norceresearch.no
+47 56 10 79 07

Møt forskerteamet

Anne Dåsvatn Homme

Forsker II - Bergen
anho@norceresearch.no
+47 56 10 76 13
+47 408 54 315

Astrid Espegren

Seniorforsker - Kristiansand
ases@norceresearch.no

+47 411 26 474

Benedicte Nessa

Forsker II - Stavanger
bene@norceresearch.no
+47 51 87 50 37

Henrik Litlere Bentsen

Forsker II - Bergen
heli@norceresearch.no
+47 56 10 76 38

Hilmar Rommetvedt

Forsker I - Stavanger
hiro@norceresearch.no
+47 51 87 51 09

Ivar Eimhjellen

Forsker II - Bergen
ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Jon Kåre Skiple

Forsker II - Bergen
josk@norceresearch.no
+47 56 10 76 37

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik

Forsker III - Bergen
lsel@norceresearch.no
+47 56 10 76 16

Nadja Sophia Kühn

Forskningsleder Omstilling i offentlig sektor - Kristiansand
nadk@norceresearch.no
+47 56 10 79 07

Sara Blåka

Forsker II - Kristiansand
sabl@norceresearch.no
+47 56 10 76 47
+47 997 77 703

Sveinung Arnesen

Forsker I, fagleder Demokrati og innovasjon - Bergen
sarn@norceresearch.no
+47 56 10 76 03
+47 995 32 496

Thomas Myksvoll

Forsker II - Bergen
thmy@norceresearch.no
+47 56 10 76 27

Troy Saghaug Broderstad

Forsker III - Tromsø
tbro@norceresearch.no
+47 56 10 78 53

Åsta Dyrnes Nordø

Forsker II - Bergen
asno@norceresearch.no
+47 56 10 73 06

Øyvind Hellang

Seniorforsker - Kristiansand
oyhe@norceresearch.no

+47 997 07 001

Se alle prosjekter