Gå rett til innhold
<
<
<
Bærekraft og omstilling

Bærekraft og omstilling

Forsker på de store samfunnsutfordringene

Dagens store samfunnsutfordringer innenfor demokrati, offentlig styring, sivilsamfunn, klima, samferdsel, energi, næringsliv og regional utvikling er sentrale forskningsfelt for samfunnsforskerne i avdeling Bærekraft og omstilling. Vi forsker for å forstå, forklare og ikke minst å forbedre samfunnets håndtering av disse utfordringene.

Vår forskning bidrar med relevant og dagsaktuell kunnskap til brukere, offentlige og private beslutningstakere og allmenheten. Med en stab på om lag 75 forskere innenfor statsvitenskap, sosiologi, økonomi, geografi, planlegging og humaniora, som også behersker avanserte kvalitative, kvantitative og simulerende forskningsmetoder, kan vi belyse utfordringene fra mange ulike perspektiv.

Våre forskningsprosjekt er finansiert av Norges forskningsråd, Horizon EU, kommuner, fylkeskommuner, offentlige myndigheter som departement og direktorat og private bedrifter.

Kontakt
Tord Skogedal Lindén

Avdelingsleder Bærekraft og omstilling - Bergen

toli@norceresearch.no
+47 56 10 76 21