Gå rett til innhold
<
Testsentre og laboratorier

Testsentre og laboratorier

NORCE bygger egne og har tilgang til en rekke infrastrukturer som omfatter ulike laboratorier og testfasiliteter. Infrastrukturen er viktig for å utvikle ny kunnskap som imøtekommer samfunnets behov og bidrar til en bærekraftig omstilling.

Ullrigg testsenter

NORCE har verdens mest avanserte og realistiske boresimulatormiljø 

Laboratorium for bærekraftig energi

Laboratorium for bærekraftig energi benyttes til eksperimentell forståelse av strømning i undergrunnen og biogeokjemiske prosesser.

NORCE Teknologipark Risavika

NORCE Teknologipark Risavika er et stort industriområde med unik bygningsmasse og fasiliteter for testing og oppskalering av grønn teknologi.

Advanced Petroleum Laboratories

Vi tilbyr et vidt spekter av eksperimentell forskning knyttet til forbedret oljeutvinning (IOR), økt oljeutvinning (EOR), utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS), og særlig kjerneanalyse (SCAL).

OpenLab Drilling

OpenLab Drilling er en avansert simulator for opplæring og teknologiutvikling innen digital brønnboring av olje- og gassbrønner. Simulatoren er tilgjengelig på internett og i våre lokaler hos NORCE i Stavanger.

OpenLab Drilling
NORCE P&A Laboratories

Nasjonal infrastruktur for plugging og forlating av olje- og gassbrønner

NORCE P&A Laboratories

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

LFI driver forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi.

The National Bioprocessing and Fermentation Centre

NBioC er en nasjonal infrastruktur for utvikling av nye bioressurser og produkter med utstyr for design og optimalisering av fermenteringsprosesser, og fasilteter for oppskalering fra laboratorieforsøk til pilotskala.

NORCE marine forskningssenter

Vi gjennomfører laboratorieeksponerings-/manipuleringsforsøk med sikte på å forstå virkningen av forventede klimaendringer

Weddell Watch -Havobservatorium

Vi overvåker verdens kaldeste vann i Antarktis.

INES

Klimasimuleringer med den norske jordsystemmodellen NorESM

Infrastruktur for norsk jordsystemmodellering (INES)
ICOS

Et europeisk nettverk for å overvåke utslipp av drivhusgasser.

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre

Droner og autonome systemer

NORCE er ledende i Norge på dronebasert tjenesteutvikling, regelverk, operasjonskonsept, risikoanalyse og risikovurdering

Forskningsfly

NORCE har et eget forskningsfly stasjonert i Tromsø. I tillegg har NORCE en rekke instrumenter installert på Lufttransport Dornier-flyet på Svalbard.

Mechatronics Innovation Lab

NORCE er medeier i infrastrukturen Mechatronics Innovation Lab i Grimstad, som er et høyteknologisk anlegg for blant annet robotikk, HPC og 3D-utskrift.

Mechatronics Innovation Lab
NORCE Flerfaserigg

NORCE Flerfaserigg er en lukket strømningsrigg som eies av NORCE. Riggen er lokalisert på NORCE Fantoft i Bergen.

NORCE Flerfaserigg

Vi har lang erfaring med forskning, høy kompetanse på tvers av fagområder og en rekke laboratorier og infrastrukturer.

Se alle våre tjenester