Gå rett til innhold
<
<
Henrik

Henrik Litlere Bentsen

Forsker II

heli@norceresearch.no
+47 56 10 76 38
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Mine forskningsinteresser er hovedsakelig dommeradferd, dissenser og offentlig opinion om domstoler og dommere. Mer generelt er jeg interessert i hvordan rettferdige beslutningsprosedyrer kan øke demokratiers legitimitet (jeg har blant annet vært involvert i PROLEG-prosjektet). I tillegg fokuserer jeg på innvandreres deltakelse i sivilsamfunn (Center for Research on Civil Society and Voluntary Sector), arbeidsmarkedsdeltakelse blant kronisk syke (PROCHRO), virkningen av byborgerpaneler på offentlige oppfatninger om styring og demokrati (DEMOVATE), og offentlige oppfatninger om å ta i bruk flytende hydrogen i norsk sjøfart (Pilot-E prosjekt). Arbeidet mitt består hovedsakelig av kvantitative og survey- og lab-eksperimentelle analyser.

Min siste tidsskriftpublikasjon er: Dissent, Legitimacy, and Public Support for Court Decisions: Evidence from a Survey‐Based Experiment", Law & Society Review, 53(2): 588-610.

Henrik Litlere Bentsen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Innovasjon i offentlig sektor
Demokrati og styring
Maskinlæring

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Henrik

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter

Aktuelt