Gå rett til innhold
<
<
Henrik

Henrik Litlere Bentsen

Forsker II

heli@norceresearch.no
+47 56 10 76 38
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Mine forskningsinteresser er hovedsakelig dommeradferd, dissenser og offentlig opinion om domstoler og dommere. Mer generelt er jeg interessert i hvordan rettferdige beslutningsprosedyrer kan øke demokratiers legitimitet (jeg har blant annet vært involvert i PROLEG-prosjektet). I tillegg fokuserer jeg på innvandreres deltakelse i sivilsamfunn (Center for Research on Civil Society and Voluntary Sector), arbeidsmarkedsdeltakelse blant kronisk syke (PROCHRO), virkningen av byborgerpaneler på offentlige oppfatninger om styring og demokrati (DEMOVATE), og offentlige oppfatninger om å ta i bruk flytende hydrogen i norsk sjøfart (Pilot-E prosjekt). Arbeidet mitt består hovedsakelig av kvantitative og survey- og lab-eksperimentelle analyser.

Min siste tidsskriftpublikasjon er: Dissent, Legitimacy, and Public Support for Court Decisions: Evidence from a Survey‐Based Experiment", Law & Society Review, 53(2): 588-610.

Henrik Litlere Bentsen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Innovasjon i offentlig sektor
Demokrati og styring
Maskinlæring

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Henrik

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
In the green? Perceptions of hydrogen production methods among the Norwegian public – Energy Research & Social Science 2023
Beyond the Myth of Legality? Framing Effects and Public Reactions to High Court Decisions in Europe – Comparative Political Studies 2023
Promoting labour market inclusion of the chronically ill: a scoping review of Scandinavian countries’ efforts – Scandinavian Journal of Public Health 2022
How Docket Control Shapes Judicial Behavior A Comparative Analysis of the Norwegian and Danish Supreme Courts – Journal of Law and Courts 2021
A High Court plays the accordion: Validating Ex Ante case complexity on oral arguments – The Justice System Journal 2021
The Government Deference Dimension of Judicial Decision Making: Evidence from the Supreme Court of Norway – Scandinavian Political Studies 2020
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Dissent, Legitimacy, and Public Support for Court Decisions: Evidence from a Survey‐Based Experiment – Law & Society Review 2019
Internasjonalisering, sakskompleksitet og arbeidsmengde i Norges Høyesterett – Lov og Rett 2018
Court Leadership, Agenda Transformation, and Judicial Dissent. A European Case of a "Mysterious Demise of Consensual Norms – Journal of Law and Courts 2018
Høyesterett er politisk – Bergens Tidende 2014
Dissenser i Norges Høyesterett – Tidsskrift for samfunnsforskning 2014
Mot en samlet modell for dommeradferd i Høyesterett – Stat og styring 2012
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt