Gå rett til innhold
<
<
Thomas

Thomas Myksvoll

Forsker II

thmy@norceresearch.no
+47 56 10 76 27
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg har bakgrunn i Europastudier (b.a, UiB 2016) og Sammenliknende Politikk (m.a, UiB 2018). Min Ph.D-avhandling omhandler kommune- og regionreformen og hvordan ulike argumenter og andre faktorer påvirker regionale forvaltningsaktørers holdninger til territorielle reformer.

Mine interesser omhandler hovedsakelig omstilling og innovasjon i offentlig sektor, med et særlig fokus knyttet til politikk, forvaltning og sivilsamfunn på lokalt og regionalt nivå. Metodisk jobber jeg mest kvantitativt, og har fra både masterstudiet og i stipendiatperioden utstrakt kompetanse i design av survey og analyse av slike data i Stata og R, men har også kvalitativ metodekunnskap gjennom avhandlingsarbeidet og annet prosjektarbeid.

Thomas Myksvoll

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Frivillighet
Innovasjon i offentlig sektor
Demokrati og styring

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Thomas

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin