Om oss

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte spredt rundt i 10 norske byer.

2020 grafikk Nøkkeltallene

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1100 ansatte fra hele verden.

Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på 1,4 milliard kroner.

Sertifisering

NORCE har et styringssystem (MAPS) som er i godkjent overenstemmelse med kravene gitt i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Styringssystemet er sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt sertifisering.

Likestilling, mangfold og inkludering

NORCE arbeider aktivt for å fremme likestilling, kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte og studenter og for å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

Bærekraft

NORCE bidrartil realisering av bærekraftsmålene gjennom kunnskapsleveranser i prosjektene og gjennom å arbeide langsiktig og systematisk med implementering av bærekraft i ulike deler av virksomheten.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i NORCE

Bærekraft i NORCE

Forskningsområder

NORCE samler spisskompetanse på tvers av fagområder og bransjer for sammen med næringsliv og offentlig sektor å bidra til nødvendig nyskaping og omstilling.

Energi
Energi
Helseikon Blaa
Helse
Klima
Klima
Miljo
Miljø
Samfunn
Samfunn
Teknologi
Teknologi