Om oss

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 700 ansatte, 1500 prosjekter, en årlig omsetning på 890 million kroner og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året.

Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 800 ansatte fra hele verden. Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Datterselskaper:

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Selskapet eier i dag fem forskningsinstitutter på Sør- og Vestlandet, som i løpet av 2018 blir integrert i selskapet. Disse er Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS.

NORCE Norwegian Research Centre AS er selskapets juridiske navn.

NORCE er eid av :

Norce Eierstruktur
Fordeling av eierandeler i NORCE.

Organisering

I løpet av 2018 blir i alt fem forskningsinstitusjoner på Sør- og Vestlandet integrerert i NORCE. Høsten 2018 kommer ny organisasjon på plass.

Se dagens struktur

Bakgrunn

NORCE ble etablert etter initiativ fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Sammen ønsket de å skape et kraftsentrum, som blir ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

Les mer om bakgrunnen

Ledelsen i NORCE

CEO/Administrerende direktør

Elisabeth M. Støle
E-post: elst@norceresearch.no
Twitter: @ElisabethMStole

Personlig assistent for administrerende direktør
Ragnhild Andreassen
Telefon: 920 33 993
E-post: raan@norceresearch.no

Administrative ledere

Christina T. Brunner
HR-direktør
E-post: chbr@norceresearch.no

Thor Arne Håverstad
Direktør Integrasjon
E-post: thha@norceresearch.no

Steinar Meling
COO/Organisasjonsdirektør
E-post: stme@norceresearch.no

Henrik Solberg-Johansen
CFO/Finansdirektør
E-post: heso@norceresearch.no

Faglige ledere

Aina M. Berg
Avdelingsdirektør Energi
E-post: aibe@norceresearch.no

Trond M. Dokken
Avdelingsdirektør Klima
E-post: trdo@norceresearch.no

Kristin M. Flornes
Avdelingsdirektør Teknologi
E-post: krfl@norceresearch.no

Christopher Giertsen
Direktør Kommersialisering
E-post: chgi@norceresearch.no

Ingvild Eide Graff
Avdelingsdirektør Helse
E-post: ingr@norceresearch.no

Ingrid Helgøy
Avdelingsdirektør Samfunn
E-post: ihel@norceresearch.no

Hans T. Kleivdal
Avdelingsdirektør Miljø
E-post: hakl@norceresearch.no

Styret


Pressekontakt

Monika Sandnesmo
Telefon: 957 43 195
E-post: mosa@norceresearch.no