Om oss

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1000 ansatte fra hele verden.

Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på 1,3 milliard kroner.

Norce Tall260319

Forskningsområder

NORCE samler spisskompetanse på tvers av fagområder og bransjer for sammen med næringsliv og offentlig sektor å bidra til nødvendig nyskaping og omstilling.

Energi
Energi
Helseikon Blaa
Helse
Klima
Klima
Miljo
Miljø
Samfunn
Samfunn
Teknologi
Teknologi