Om oss

NORCE er et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1000 ansatte fra hele verden.

Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på 1,3 milliard kroner.

Norce Tall260319

Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Datterselskaper:

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017.

Fordeling av eierandeler i NORCE:

Norce Eiere260319

Bakgrunn

NORCE ble etablert etter initiativ fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Sammen ønsket de å skape et kraftsentrum, som blir ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

Les mer om bakgrunnen

Ledelsen i NORCE

CEO/Administrerende direktør

Elisabeth M. Støle
E-post: elst@norceresearch.no
Twitter: @ElisabethMStole

Personlig assistent for administrerende direktør
Ragnhild Andreassen
Telefon: 920 33 993
E-post: raan@norceresearch.no

Administrative ledere

Christina T. Brunner
HR-direktør
E-post: chbr@norceresearch.no

Steinar Meling
COO/Organisasjonsdirektør
E-post: stme@norceresearch.no

Henrik Solberg-Johansen
CFO/Finansdirektør
E-post: heso@norceresearch.no

Faglige ledere

Aina M. Berg
Konserndirektør Energi
E-post: aibe@norceresearch.no

Trond M. Dokken
Konserndirektør Klima
E-post: trdo@norceresearch.no

Kristin M. Flornes
Konserndirektør Teknologi
E-post: krfl@norceresearch.no

Christopher Giertsen
Konserndirektør Kommersialisering
E-post: chgi@norceresearch.no

Ingvild Eide Graff
Konserndirektør Helse
E-post: ingr@norceresearch.no

Ingrid Helgøy
Konserndirektør Samfunn
E-post: ihel@norceresearch.no

Hans T. Kleivdal
Konserndirektør Miljø
E-post: hakl@norceresearch.no

Styret