Om oss

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 700 ansatte, 1500 prosjekter, en årlig omsetning på 890 million kroner og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året.


Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 900 ansatte fra hele verden. Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. Fra nyttår er vi også tilstede i Alta, Tromsø, Bardu og Bodø.

Datterselskaper:

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Selskapet eier i dag fem forskningsinstitutter på Sør- og Vestlandet, som i løpet av 2018 blir integrert i selskapet. Disse er Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS og fra 2019 NORUT.

NORCE Norwegian Research Centre AS er selskapets juridiske navn.

Fra januar 2019 er dette NORCE sine eiere:

Bakgrunn

NORCE ble etablert etter initiativ fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Sammen ønsket de å skape et kraftsentrum, som blir ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

Les mer om bakgrunnen

Ledelsen i NORCE

CEO/Administrerende direktør

Elisabeth M. Støle
E-post: elst@norceresearch.no
Twitter: @ElisabethMStole

Personlig assistent for administrerende direktør
Ragnhild Andreassen
Telefon: 920 33 993
E-post: raan@norceresearch.no

Administrative ledere

Christina T. Brunner
HR-direktør
E-post: chbr@norceresearch.no

Steinar Meling
COO/Organisasjonsdirektør
E-post: stme@norceresearch.no

Henrik Solberg-Johansen
CFO/Finansdirektør
E-post: heso@norceresearch.no

Faglige ledere

Aina M. Berg
Konserndirektør Energi
E-post: aibe@norceresearch.no

Trond M. Dokken
Konserndirektør Klima
E-post: trdo@norceresearch.no

Kristin M. Flornes
Konserndirektør Teknologi
E-post: krfl@norceresearch.no

Christopher Giertsen
Konserndirektør Kommersialisering
E-post: chgi@norceresearch.no

Ingvild Eide Graff
Konserndirektør Helse
E-post: ingr@norceresearch.no

Ingrid Helgøy
Konserndirektør Samfunn
E-post: ihel@norceresearch.no

Hans T. Kleivdal
Konserndirektør Miljø
E-post: hakl@norceresearch.no

Styret