Gå rett til innhold
<
<
Åsta

Åsta Dyrnes Nordø

Forsker II

asno@norceresearch.no
+47 56 10 73 06
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet statsviter (Ph. D, UiB, 2019) med fordypning i komparativ politikk.

Mine forskningsinteresser er relatert til offentlig opinion, politisk representasjon, politisk deltakelse og minoritetspolitikk. Jeg jobber hovedsakelig kvantitativt, med utstrakt surveykompetanse, og med et spesielt fokus på paneldata.

Videre koordinerer jeg forskningsgruppen Politisk adferd og demokrati tilknyttet den samfunnsvitenskapelige infrastrukturen Digsscore ved UiB. Norce er partner i Digsscore.

Dette er noen av prosjektene som jeg er involvert i for tiden:

  1. Innvandring og inkludering: reformer, politikk og majoritetsbefolkningens holdninger (Immigrant Inclusion)
  2. Evaluering av ny rammeplan for barnehagene, og
  3. PI for et NFR-prosjekt som studerer folkelig oppslutning rundt storskala karbonfangst og lagring (CCSmarket).
Se alle prosjekter
Publikasjoner
What does the public associate with “climate change”? A study of open-ended survey questions from 2013 to 2021 – Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2023
Carbon capture and storage - Publics in five countries around the north sea prefer to do it on their own territory – Kiel Institute for the World Economy 2023
Technology will save the climate! Attitudes towards Norway’s climate policy in four social groups – Working Paper 2239, Kiel Institute for the World Economy 2023
Teknologien vil redde klimaet! Annerledeslandet Norge og holdninger til norsk klimapolitikk i fire samfunnsgrupper – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2023
How Rally-Round-the-Flag Effects Shape Trust in the News Media: Evidence from Panel Waves before and during the COVID-19 Pandemic Crisis – Political Communication 2023
Understanding Societal Requirements of CCS Projects: Application of the Societal Embeddedness Level Assessment Methodology in Four National Case Studies – Clean Technologies 2022
On the Organisation of Translation—An Inter- and Transdisciplinary Approach to Developing Design Options for CO<inf>2</inf> Storage Monitoring Systems – Energies 2022
Klimabekymringen øker. Fører denne bekymringen til handling? – Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2022
Service Satisfaction and Service Quality: A Longitudinal and Multilevel Study of User Satisfaction with Kindergartens in Norway – 2022
Unges deltakelse i kulturfrivilligheten: Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i lokale kulturaktiviteter og inkludering i frivillige kulturorganisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Trends in Norwegian views on oil and gas export – 2022
The scope of exclusionary public response to the European refugee crisis – European Journal of Political Research 2021
Don't send us your waste gases: Public attitudes toward international carbon dioxide transportation and storage in Europe – Energy Research & Social Science 2021
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2021
Barnehagestyrernes erfaring og arbeid med implementering av rammeplanen – 2021
Kommunane som barnehagestyresmakt i implementeringa av den nye rammeplanen. – 2021
Velgernes tilknytning til partiene i et 60-årsperspektiv – 2020
Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Do voters follow? The effect of party cues on public opinion during a process of policy change – Scandinavian Political Studies 2020
Holdninger til klimaendringer og ulike klimapolitiske tiltak blant Trøndelags innbyggere – NORCE Norwegian Research Centre 2019
An Organizational Landscape in Transformation – 2018
Citizens' preferences for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated solutions – Global Environmental Change 2017
Den samiske medborgeren – Cappelen Damm Akademisk 2015
Public sector reform in Norway: views and experiences from senior executives – COCOPS 2013
The Quality of Coordination in Norwegian Central Government – COCOPS 2013
Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009. Med fokus på endringer i barn og unges organisasjonsvilkår og konsekvenser for deres makt og deltakelse overfor myndighetene. Utrykt vedlegg til NOU 2011:20 – Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet 2011
Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009 – Uni Rokkansenteret 2011
Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011
Se alle publikasjoner på Cristin