Gå rett til innhold
<
<
Frivillighet

Frivillighet

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

I NORCE har vi et sterkt flerfaglig miljø med lang erfaring innen forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Vi utfører forskning på oppdrag for ulike offentlige myndigheter og med midler fra forskningsrådet.

Vår forskning bidrar til å øke den generelle kunnskapen om frivilligheten i Norge og til utvikling av offentlig politikk for denne sektoren.

Kontakt
Ivar Eimhjellen

Omstilling i offentlig sektor Forsker II - Bergen

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Frivilligheten er en omfattende og raskt mobiliserbar samfunnssektor som har flere viktige roller og funksjoner i det norske velferdssamfunnet. Ulike samfunns- og forvaltningsmessige endringer medfører imidlertid nye utfordringer som er viktig å ha kunnskap om.

I NORCE har vi blant annet erfaring med prosjekter som omhandler sosial ulikhet i norsk frivillighet, knyttet til blant annet til barn og unges- og innvandreres deltakelse. Vi gjennomfører også flere prosjekter om samhandling og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor, bruk og konsekvenser av digital medier for frivillig engasjement og organisering, samt endringer og utviklingstrekk i organisasjonslivet. Vi tar i bruk mange ulike datakilder og kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Mye av forskningen blir utført gjennom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (i samarbeid med ISF Institutt for samfunnsforsking). Ved senteret utfører vi faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. Senteret har fire prioriterte forskningsområder:

  • Perspektiver på deltakelse
  • Endring i frivillig sektor
  • Rammevilkår
  • Frivillighetens samfunnseffekter


Les mer om Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på senterets hjemmesider

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper Se alle prosjekter