Frivillighet

Sist oppdatert: 29. jan. 2020

NORCE deltar i samarbeidsprosjektet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, sammen med Institutt for samfunnsforskning.

Følgende fire hovedtemaer er prioriterte forskningsområder for senteret:

Aktuelt