Publikasjoner

Sist oppdatert: 16. jan. 2020

NORCE publiserer forskningsresultater i vitenskapelige tidsskrifter. Publikasjonene registreres i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin.

NORCE Rapporter

NORCE formidler også resultater fra forskning og utviklingsoppdrag gjennom rapporter. Rapportene publiserers i vårt åpne vitenarkiv.