Gå rett til innhold
<
<
Ivar

Ivar Eimhjellen

Forsker II

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Ivar Eimhjellen er sosiolog (Ph.D) og Forskar II ved NORCE Samfunn. Han er og knytt til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor som forskar og som forskingskoordinator. Eimhjellen har forska på og leia prosjekt innan tema som samarbeid og samspel mellom offentleg og frivillig sektor, offentleg frivilligpolitikk, integrering og sosialt entreprenørskap. Han har breid erfaring med forsking på frivillig engasjement, nye former for kollektiv handling, og på sosial, frivillig og politisk deltaking i sosiale medier. Metodisk arbeider han med innsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Han publiserer vitskaplige artiklar, bokkapittel og rapportar basert på si forsking.

Ivar Eimhjellen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Ivar

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin