Gå rett til innhold
<
<
Hilmar

Hilmar Rommetvedt

Forsker I

hiro@norceresearch.no
+47 51 87 51 09
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Hilmar Rommetvedt er dr.polit. og forsker I ved NORCE. Han har tidligere vært forskningsleder ved Rogalandsforskning og IRIS (som nå er en del av NORCE), og professor II ved Universitetet i Stavanger.

Rommetvedts forskning dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, forholdet mellom Stortinget, regjeringen/forvaltningen og de organiserte interessene, lokalvalg og utforming og iverksetting av offentlig politikk på ulike områder som miljø og landbruk, kultur og idrett, helse og velferd. Han har publisert en rekke artikler og bøker, både nasjonalt og internasjonalt, deriblant Politikkens allmenngjøring. Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk demkrati (4. utgave 2023) og Parliamentary Committees in the Policy Process (medredaktør 2022).

Hilmar Rommetvedt

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Demokrati og styring

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Hilmar

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt