Gå rett til innhold
<
<
Øyvind

Øyvind Hellang

Seniorforsker

oyhe@norceresearch.no
+47 997 07 001
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Øyvind Hellang er seniorforsker og prosjektleder ved NORCE Norwegian Research Centre og i PhD programmet ved informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA). Han har en master i informasjonssystemer fra UiA og har vid erfaring fra endringsledelse i offentlige organisasjoner støttet av ny teknologi gjennom sitt arbeid som IT konsulent i Lyngdal kommune og Accenture AS, og som forvaltningsrevisor i Agder kommunerevisjon. Hans forskningsfelt er gevinstrealisering og prosessendring (tjenestedesign) i offentlig sektor. Han har vært medforfatter av publikasjoner som KS’ «Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner» og læreboken «Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer». Han er sertifisert i PRINCE2 Foundation.

Øyvind Hellang

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Øyvind

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Kilde: NORCE
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Arbeidsmiljøets betydning for sykepleierstudenters valg av arbeidsgiver En kvalitativ studie med søkelys på rekruttering av sykepleiere til kommunale helse- og omsorgstjenester – Nordisk tidsskrift for helseforskning 2023
Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
«På felles vei» - Helsefremmende barnehager og skoler Del II av evaluering og følgeforskning av HBS Agder i Folkehelseprogrammet – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for fremtiden – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeidsmodellen KMV - Kvalifisering av Minoritetsspråklige Voksne – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Nytenkning om rekruttering av nyutdannede sykepleiere – Khrono.no 2021
Er det mulig å tenke nytt rundt rekruttering av nyutdannede sykepleiere? – Fædrelandsvennen 2021
Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Rekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere? – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Samhandling mot følgene av barnefattigdom (SAMBA) – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Velferdsobligasjoner Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid – Agderforskning 2017
Collaborative process modelling and -evaluation in e-health – 2014
Diverging Approaches to Benefits Realisation from Public ICT Investments: A Study of Benefits Realisation Methods in Norway – Transforming Government: People, Process and Policy 2013
Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison – 2012
Lyngdal kommune - Strategisk ledelse gjennom Lyngdalsmodellen for gevinstrealisering – 2012
Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework – 2012
Metoder og teknikker for gevinstrealisering – 2012
e-Government and municipal organizational change – LAP Lambert Academic Publishing 2011
E-Government and Municipal Organisational Change – 2006
Se alle publikasjoner på Cristin