Gå rett til innhold
Norce Helse 12 W, ,

Forskning for bedre helsetjenester

Vi fremskaffer unik kunnskap som bidrar til å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge.

Vi er i forskningsfronten innenfor temaer som søvn, mobbing, barnevern og musikkterapi.

Vi forsker på arbeidshelse og har ledende miljøer innen effektforskning på sykefraværstiltak og tiltak for inkludering i arbeidslivet.

Vi har nasjonalt ledende miljøer innenfor eldremedisin og legevaktmedisin, som er med på å øke kvaliteten og produktiviteten i de kommunale helsetjenester.

Vi driver innovasjon, forskning og utvikling innenfor medisinsk teknologi med særlig vekt på programvare, sensorer og elektronikk.

Vi evaluerer og forsker på helsepolitikk og det nasjonale helse- og velferdssystemet i offentlig og privat sektor.

Hva kan vi hjelpe deg med?

På vegne av departement og direktorat driver vi flere nasjonale og regionale kunnskaps og kompetansentre. Her har vi tett dialog med kommuner og helseforetak i utvikling og implementering av helsetjenester.

Våre oppdragsgivere innen forskning spenner fra mindre kommuner, til store kommuner, fylker, direktorater, departement, helseforetak, private foretak og større internasjonale samarbeidspartnere. Vi samarbeider tett med andre forskningsmiljøer.

Vår ekspertise er å innhente og analysere data som gir grunnlag for å ta beslutninger for en bærekraftig framtid.

Vi har et 360-graders perspektiv på vår forskning og bistår med kunnskapsgrunnlag på de fleste samfunnsområder.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Jon Harald Kaspersen

Konserndirektør Helse og samfunn - Bergen

joka@norceresearch.no

+47 930 36 590

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Kunnskaps- og kompetansesentre

Inrastruktur

Se alle prosjekter