Sammen om løsninger

Vi bruker vår faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer.

Hva ser du etter?

Energi

Energi

Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.

Helseikon Blaa

Helse

Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.

Klima

Klima

Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.

Miljo

Miljø

Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.

Samfunn

Samfunn

Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.

Teknologi

Teknologi

Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.

Lyst til å jobbe hos oss?
Se våre ledige stillinger

Her finner du oss

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Se våre lokasjoner

Om NORCE

Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer om NORCE
Mat2
Nyhet
21 mar. 2019

Hvordan lære flere flyktninger bedre norsk - og øke sjansene deres for å få jobb?

Nytt prosjekt tar bokstavelig talt kjøkkenveien.

Sandsmark Ullrigg
Nyhet
18 mar. 2019

Autonom boring skal effektivisere verdens olje- og gassproduksjon

Nå kommer avanserte algoritmer som sammen med roboter på boredekk skal tilrettelegge for autonom boring.

Kontor Ovenfra
Nyhet
13 mar. 2019

Balansekunst i bedrifter

Selv om alt det formelle er på plass, så fungerer ikke bedriften optimalt uten å balansere ulike former for ekspertise og kunnskap.

Drone Olje Overvaking
Nyhet
07 mar. 2019

Norsk droneteknologi til overvåking av Europas kyster

En rekke land får nytte av teknologien, som skal bidra til å overvåke oljeutslipp - og gjøre operasjoner sikrere og mer effektive.

Openlab Åpning Gravdal
Nyhet
14 mar. 2019

Logg deg på for digital brønnboring

Nå lanseres OpenLab, en avansert simulator for opplæring og teknologiutvikling innen digital brønnboring av olje- og gassbrønner.

Plast Jord Still
Nyhet
25 jan. 2019

Plastsøppel fra havet endrer landskap på øyer langs kysten

VIDEO: I 250 viker i Øygarden i Hordaland finner forskere tydelige tegn til jordvolldannelser i områder der mye plast blir skylt på land. Kystlandskapet er i endring som følge av den omfattende plastforsøplingen av havet.

Hold deg oppdatert på ny forskning
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Arrangementer

Se mer av aktiviteten vår

Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringsvansker (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år.

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Det nordiske senteret for fremragende forskning, SUREAQUA ledes av NORCE og har fått 30 millioner kroner for å skape tverrfaglig utvikling, dele kunnskap, samt bygge nettverk som sikrer mangfold og bærekraftig ressursbruk innen fagfeltet bioøkonomi.

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Musikkterapi kan ha god effekt for premature barn men det mangler ordentlig gode studier som ser på langtidseffektene.

Field Kelvin Probe

Field Kelvin Probe

NORCE ved Christian Michelsen Research tegnet nylig kontrakt med Equinor (før Statoil) på gjennomføring av en fase to av Field Kelvin Probe.

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene?

SFI DrillWell

SFI DrillWell

DrillWell er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med hovedfokus på bore- og brønnforskning for økt utvinning av olje og gass.

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

En usikkerhets- og sensitivitetsanalyse gir informasjon om hvilke målinger som bør gjøres, hvilken kvalitet målerne skal ha og hvordan disse skal følges opp.

KABIS

KABIS

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.