Sammen om løsninger

Vi bruker vår faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer.

Hva ser du etter?

Energi

Energi

Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.

Helseikon Blaa

Helse

Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.

Klima

Klima

Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.

Miljo

Miljø

Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.

Samfunn

Samfunn

Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.

Teknologi

Teknologi

Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.

Hold deg oppdatert på ny forskning
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Her finner du oss

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Se våre lokasjoner

Om NORCE

Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer om NORCE
Vossolaks barlaup
Nyhet
07 jun. 2019

Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen

De som trodde at stammen av Vossolaks nå har fått dødsstøtet, må tro om igjen.

Natur norge landskap web
Nyhet
28 mai 2019

Lurer du på hvordan sommerværet blir?

Det kan være avgjørende for mange å vite om sommeren blir kald og regnfull - eller en varm tørkeperiode. Varselet for juni måned fra Seasonal Forecasting Engine gir en pekepinn på hva som venter.

COLOURBOX31293061
Nyhet
30 mai 2019

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Ungdom som har symptomer på spiseforstyrrelser er i mindre fysisk aktivitet. Funn i ny studie tyder på at symptomer på spiseforstyrrelser forverrer en stillesittende hverdag, spesielt hos overvektige ungdommer.

Strekke ut en hånd
Nyhet
28 mai 2019

Ansatte i skolen trenger mer kunnskap om selvmord

Vold og overgrep utgjør en risiko for selvmord. Men ny forskning viser at fagpersoner føler intenst ubehag når de skal snakke med barn om mishandling. – Både fagpersoner som skal avdekke mishandling og skolepersonell trenger mer kunnskap om selvmord

Gro Bjerga
Nyhet
03 mai 2019

Fiskerester kan lukte suksess

Ja, det er mulig - når forskere og en duftkunstner går sammen for mer bærekraftig bruk av mat fra havet.

Lyst til å jobbe hos oss?
Se våre ledige stillinger

Arrangementer

Se mer av aktiviteten vår

Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringsvansker (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år.

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Det nordiske senteret for fremragende forskning, SUREAQUA ledes av NORCE og har fått 30 millioner kroner for å skape tverrfaglig utvikling, dele kunnskap, samt bygge nettverk som sikrer mangfold og bærekraftig ressursbruk innen fagfeltet bioøkonomi.

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Musikkterapi kan ha god effekt for premature barn men det mangler ordentlig gode studier som ser på langtidseffektene.

Field Kelvin Probe

Field Kelvin Probe

NORCE ved Christian Michelsen Research tegnet nylig kontrakt med Equinor (før Statoil) på gjennomføring av en fase to av Field Kelvin Probe.

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene?

SFI DrillWell

SFI DrillWell

DrillWell er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med hovedfokus på bore- og brønnforskning for økt utvinning av olje og gass.

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

En usikkerhets- og sensitivitetsanalyse gir informasjon om hvilke målinger som bør gjøres, hvilken kvalitet målerne skal ha og hvordan disse skal følges opp.

KABIS

KABIS

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

Barn i Bergen - prosjektet

Barn i Bergen - prosjektet

Barn i Bergen er en longitudinell befolkningsbasert studie med mål om å følge alle barn født i Bergen 1993 -95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at det psykiske helsetilbudet for barn og unge bedres. Studien omfatter også andre temaer, som livsstil, skolefungering og familiesituasjon.