Sammen om løsninger

Vi bruker vår faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer.

Hva ser du etter?

Energi

Energi

Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.

Helseikon Blaa

Helse

Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.

Klima

Klima

Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.

Miljo

Miljø

Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.

Samfunn

Samfunn

Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.

Teknologi

Teknologi

Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.

Lyst til å jobbe hos oss?
Se våre ledige stillinger

Her finner du oss

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Se våre lokasjoner

Om NORCE

Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer om NORCE
1
Nyhet
01 des. 2018

Seilbøyen på tokt i Antarktis

Rune Øyerhamn har sammen med kollegene Frank Ådland, Gaute Øverås Lied, Inge Klepsvik og Inge Kr. Eliassen gjort den autonome Seilbøyen klar for tokt. Den er spekka med elektronikk til bruk for kartlegging av krill i Sørishavet.

Ekso
Nyhet
30 nov. 2018

Ny kunnskap om gassovermetning og miljøeffektene i vassdrag

Gassovermetning kan være mer utbredt enn man hittil har trodd, antyder rapport.

Barnehage Illustrasjon
Nyhet
30 nov. 2018

Rammeplanen for barnehagen skal evalueres av NORCE

Nå havner den nye rammeplanen fra 2017 under forskernes lupe. Samfunnsforskere i NORCE har fått oppdraget med evalueringen.

Stijn Foto Graven Fb1200
Nyhet
29 nov. 2018

Eldgammelt DNA som ny metode for å lese fortidens sjøis

ERC er forskningens Champion League. Stijn De Schepper har nådd opp i konkurransen og får nå 2,6 mill Euro som ERC Consolidator Grant for å utvikle eldgammelt DNA som ny metode for kunnskap om fortidens sjøis i Arktis.

Hold deg oppdatert på ny forskning
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Arrangementer

Se mer av aktiviteten vår

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Det nordiske senteret for fremragende forskning, SUREAQUA ledes av NORCE og har fått 30 millioner kroner for å skape tverrfaglig utvikling, dele kunnskap, samt bygge nettverk som sikrer mangfold og bærekraftig ressursbruk innen fagfeltet bioøkonomi.

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Musikkterapi kan ha god effekt for premature barn men det mangler ordentlig gode studier som ser på langtidseffektene.

Field Kelvin Probe

Field Kelvin Probe

NORCE ved Christian Michelsen Research tegnet nylig kontrakt med Equinor (før Statoil) på gjennomføring av en fase to av Field Kelvin Probe.

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene?

SFI DrillWell

SFI DrillWell

DrillWell er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med hovedfokus på bore- og brønnforskning for økt utvinning av olje og gass.

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

En usikkerhets- og sensitivitetsanalyse gir informasjon om hvilke målinger som bør gjøres, hvilken kvalitet målerne skal ha og hvordan disse skal følges opp.

KABIS

KABIS

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.