Lidenskap for kunnskap - sammen for bærekraft

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

Hva ser du etter?

Klimarisiko

Alle står i fare for å bli rammet av klimarisiko – det være seg kommuner, næringsliv eller privatpersoner. Ikke minst gjelder det å være godt forberedt på klimaendringene, slik at det er mulig å minimere risikoen. For det er ingen tvil om at endringene i klima vil ramme oss, og gi mer regn, høyere temperaturer – i sum flere episoder med ekstremvær som øker risikoen for oversvømmelser, flom, ras og skred.

Havvind

Havvind er en av de raskest voksende fornybare energikildene i Europa. NORCE sin samlede kompetanse dekker viktige forskningsområder som trengs dersom vi skal lykkes med å utvikle havvind til en sosialt akseptert, kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde for fremtiden.

Sosial ulikhet

Sosiale forskjeller påvirker utdanning, helse, arbeidsliv og sosialt fellesskap. Dette fører til at ikke alle får delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig med tiltak som gjør det mulig for alle å få et godt liv, uavhengig av bakgrunn.

Her finner du oss

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Tromsø, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Se våre lokasjoner

Om NORCE

Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer om NORCE

Lyst til å jobbe hos oss?

Se våre ledige stillinger

Prosjekter

Kommende arrangementer