Sammen om løsninger

Vi bruker vår faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer.

Hva ser du etter?

Energi

Energi

Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.

Helseikon Blaa

Helse

Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.

Klima

Klima

Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.

Miljo

Miljø

Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.

Samfunn

Samfunn

Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.

Teknologi

Teknologi

Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.

Hold deg oppdatert på ny forskning
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Her finner du oss

NORCE har hovedkontor i Bergen men betydelig aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Se våre lokasjoner

Om NORCE

Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av tekniske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer om NORCE
Gro Bjerga
Nyhet
03 mai 2019

Fiskerester kan lukte suksess

Ja, det er mulig - når forskere og en duftkunstner går sammen for mer bærekraftig bruk av mat fra havet.

Barn som spiller fotball
Nyhet
30 apr. 2019

Ikke tilfeldig hvem som gir god omsorg til barnet sitt

Dagens foreldre er engasjerte, deltakende og svært involvert i barnas aktiviteter. Denne foreldreinvolveringen har flere positive konsekvenser for barnas psykiske helse.

Oppdretts-anlegg
Nyhet
26 apr. 2019

Ett steg foran ­- for å forutsi fiskens vekst og helse

Forskere utvikler web-basert løsning som lar oppdrettere ligge et steg foran – for å forutsi mengden biomasse, og oppdrettslaksens vekst og helse.

Goliat
Nyhet
25 apr. 2019

Regionale ringvirkninger fra Goliat

Utbyggingen og driften av Goliat-feltet utenfor Finnmark har gitt store samfunnsmessige og økonomiske ringvirkninger, både regionalt og nasjonalt.

Jobb-kafe-illustrasjonsfoto
Nyhet
12 apr. 2019

– Jobbspesialisten ble redningen

«Jobbspesialisten har fått meg til å få trua på meg selv igjen. Jeg hadde aldri i verden trodd at jeg kunne begynne å jobbe så mye.»

Lyst til å jobbe hos oss?
Se våre ledige stillinger

Arrangementer

Se mer av aktiviteten vår

Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringsvansker (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år.

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Med nytt nordisk blikk på forvaltning av verdiene i havet

Det nordiske senteret for fremragende forskning, SUREAQUA ledes av NORCE og har fått 30 millioner kroner for å skape tverrfaglig utvikling, dele kunnskap, samt bygge nettverk som sikrer mangfold og bærekraftig ressursbruk innen fagfeltet bioøkonomi.

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Musikkterapi kan ha god effekt for premature barn men det mangler ordentlig gode studier som ser på langtidseffektene.

Field Kelvin Probe

Field Kelvin Probe

NORCE ved Christian Michelsen Research tegnet nylig kontrakt med Equinor (før Statoil) på gjennomføring av en fase to av Field Kelvin Probe.

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene?

SFI DrillWell

SFI DrillWell

DrillWell er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med hovedfokus på bore- og brønnforskning for økt utvinning av olje og gass.

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

Usikkerhetsanalyser av målesystemer

En usikkerhets- og sensitivitetsanalyse gir informasjon om hvilke målinger som bør gjøres, hvilken kvalitet målerne skal ha og hvordan disse skal følges opp.

KABIS

KABIS

Havbruksnæringen, forskning og utdanning står samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

Barn i Bergen - prosjektet

Barn i Bergen - prosjektet

Barn i Bergen er en longitudinell befolkningsbasert studie med mål om å følge alle barn født i Bergen 1993 -95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at det psykiske helsetilbudet for barn og unge bedres. Studien omfatter også andre temaer, som livsstil, skolefungering og familiesituasjon.