Gå rett til innhold
Norce klima 13, <p>Eivind Senneset</p>, Kvinne på fjellet setter ned en stang med måleutsyr

Forsker på klimaendringer og hva de betyr for oss

Vi er ledende innen klimatilpasning som skal sikre brukere i offentlig og privat sektor et best mulig grunnlag til å fatte sine beslutninger.

Det er helt nødvendig med tilpasning til klimaendringene gjennom mer detaljert kunnskap om nedbørsmengder, vind og temperatur for å sikre robuste og bærekraftige samfunn.

Vi utvikler også sesongvarsler i Seasonal Forecasting Engine, informasjon som vil være relevant for mange bransjer, som kraft, forsikring og landbruk.

Vi er eksperter på avansert klimamodellering, som er viktig både for klimatilpasninger, og for å lage scenarioer for klimagassutslipp. Vi bidrar til beslutningstakeres arbeid med å redusere CO2-utslippene, og vår forskning er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget til det internasjonale klimapanelet.

I tillegg utvikler vi metoder for overvåkning av marine miljø. Våre forskere måler for eksempel Co2-lekkasjer, forsuring i hav og i fjorder og vi følger isutbredelsen i Arktis og Antarktis nøye.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre oppdragsgivere er direktorater og departement, kommuner, fylker, og større internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom nasjonale og internasjonale nettverk samarbeider vi tett med andre forskningsmiljøer og fagmiljøer.

Vår ekspertise er å innhente og analysere data som gir grunnlag for å ta beslutninger for en bærekraftig framtid. Vi bruker våre avanserte forskningsinfrastrukturer til å finne nye og innovative løsninger.

Vi har et 360-graders perspektiv på vår forskning og bistår med kunnskapsgrunnlag på de fleste samfunnsområder.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Trond Martin Dokken

Konserndirektør Klima og miljø - Bergen

trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402

Nasjonale infrastrukturer vi drifter

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper
Se alle prosjekter