Gå rett til innhold
<
<
Nadja

Nadja Sophia Kühn

Forskningsleder Omstilling i offentlig sektor

nadk@norceresearch.no
+47 56 10 79 07
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Nadja Sophia B. Kühn har mastergrad i statsvitenskap (2014) og Ph.D. i offentlig administrasjon (2020) fra Universitet i Agder. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i fylkeskommunal forvaltning og som universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser omfatter offentlig forvaltning, flernivåstyring, europeisk integrasjon, internasjonal forvaltning, beslutningsprosesser og beslutningsatferd samt organisasjons – og institusjonsvitenskap. Vitenskapelige arbeider er blant annet publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of European Public Policy (JEPP) og Public Administration Review (PAR).

Nadja Sophia Kühn

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Innovasjon i offentlig sektor
Demokrati og styring

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Nadja

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Perspektiver på landbasert vindkraft i Agder – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Institutional Overlaps and Agency Autonomy: Examining Ministerial Influence on National Agencies’ EU Affairs – Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) 2021
Professional autonomy or political loyalty? How Norwegian Chief Municipality Officers handles the balance between profession and politics – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2021
Styrket lederskap i kommunal sektor - gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør – Universitetet i Agder 2021
Institutional Overlaps and Agency Autonomy: Examining Ministerial Influence on National Agencies' EU affairs – Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) 2021
The Robustness of National Agency Governance in Integrated Administrative Systems: Evidence from a large-scale study – Public Administration Review 2020
Governing a ´post-Brexit´ Europe and the case of Norway: integration without membership in an affiliated state – 2019
The ECOWAS Commission and the making of regional order in West Africa: Intersecting logics in international public administration – 2019
Governing European Affairs: Lessons from Norwegian Ministries – World Political Science 2019
‘Not So Different After All.’ Governance and Behavioral Dynamics in the Commission of the Economic Community of West African States (ECOWAS) – Journal of International Organization Studies 2019
Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2018
European integration and the administrative state. A longitudinal study on self-reinforcing administrative bias – Journal of European Public Policy 2018
Se alle publikasjoner på Cristin