<
<
Organisasjon

Organisasjon

Forskningsvirksomheten i NORCE er organisert i tre divisjoner Helse og samfunn, Klima og miljø og Teknologi som ledes av hver sin konserndirektør. Konserndirektør for kommersialisering leder arbeidet med kommersialisering av våre forskningsresultater.


CEO/Konsernsjef
Kristin Wallevik

Konsernsjef - Bergen
kwal@norceresearch.no

+47 480 10 526

Konserndirektører
Thor Arne Håverstad

Konserndirektør Teknologi, visekonsernsjef - Kristiansand
thha@norceresearch.no

+47 911 23 555

Jon Harald Kaspersen

Konserndirektør Helse og samfunn - Bergen
joka@norceresearch.no

+47 930 36 590

Trond Martin Dokken

Konserndirektør Klima og miljø - Bergen
trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402

Christopher Giertsen

Konserndirektør Kommersialisering - Bergen
chgi@norceresearch.no
+47 56 10 70 14
+47 957 52 125

Christina Therese Brunner

Organisasjonsdirektør - Bergen
chbr@norceresearch.no
+47 56 10 70 12
+47 917 92 634

Thomas Samdal

CFO - Bergen
thsa@norceresearch.no

+47 936 64 606