Organisasjon

Sist oppdatert: 9. okt. 2019


CEO/Administrerende direktør

Elisabeth M Støle Foto Brødreskift

Elisabeth Maråk Støle

Administrerende direktør - NORCE
elst@norceresearch.no

+47 911 53 735

Ragnhild Andreassen

Personlig assistent til administrerende direktør - NORCE
raan@norceresearch.no
+47 56 10 70 20
+47 920 33 993

Administrative ledere

Christina Therese Brunner

HR-direktør - NORCE
chbr@norceresearch.no
+47 56 10 70 12
+47 917 92 634
Steinar Meling

Steinar Meling

Konserndirektør COO - NORCE
stme@norceresearch.no
+47 56 10 70 19
+47 480 75 767

Henrik Solberg-Johansen

Konserndirektør NORCE Finans - NORCE
heso@norceresearch.no
+47 56 10 70 21
+47 982 064 38

Konserndirektører

Aina Margrethe Berg

Konserndirektør - NORCE
aibe@norceresearch.no
+47 56 10 70 11
+47 416 67 025
Dokken profilbilde

Trond Martin Dokken

Konserndirektør - NORCE
trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402

Kristin Flornes

Konserndirektør - NORCE
krfl@norceresearch.no
+47 56 10 56 16
+47 957 85 363

Christopher Giertsen

Konserndirektør Kommersialisering - NORCE
chgi@norceresearch.no
+47 56 10 70 14
+47 957 52 125
Ingvild Eide Graff web

Ingvild Eide Graff

Konserndirektør - NORCE
ingr@norceresearch.no
+47 56 10 70 15
+47 926 52 814
Ingrid Helgøy foto Rune Rolvsjord NORCE web

Ingrid Helgøy

Konserndirektør - NORCE
ihel@norceresearch.no
+47 56 10 70 16
+47 990 03 314

Hans Kleivdal

Konserndirektør - NORCE
hakl@norceresearch.no
+47 56 10 70 18
+47 986 40 351
Organisasjonskart NORCE
Forskningsvirksomheten i NORCE er organisert i seks forskningsområder: energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi som ledes av hver sin konserndirektør. Konserndirektør for kommersialisering leder arbeidet med kommersialisering av våre forskningsresultater.