Kunnskaps- og kompetansesentre

På vegne av norske myndigheter drifter NORCE fire kunnskaps- og kompetansesentre.