Gå rett til innhold
<
Kunnskaps- og kompetansesentre

Kunnskaps- og kompetansesentre

På vegne av norske myndigheter drifter NORCE fem kunnskaps- og kompetansesentre.

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

RKBU Vest utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling.

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter. Våre sentrale forskningsområder er depresjon i allmennpraksis, infeksjoner i primærehelsetjenesten, helsetjenesteforskning i primærhelsetjenesten og sårbare grupper.

Nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet

Forskningsgruppa Genteknologi, miljø og samfunn har et spesielt ansvar for å frembringe faglig kunnskap om bruk av GMO etter genteknologiloven.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Arbeider med utredning av henviste pasienter, informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer.

Vi har lang erfaring med forskning, høy kompetanse på tvers av fagområder og en rekke laboratorier og infrastrukturer.

Se alle våre tjenester