<
<
Astrid Espegren

Astrid Espegren

Seniorforsker

ases@norceresearch.no
+47 411 26 474
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Astrid Espegren (Cand. Polit.) er statsviter og seniorforsker ved NORCE Samfunn i Kristiansand. Hun har lang erfaring innenfor migrasjons- og integreringsfeltet etter å ha jobbet for Utlendingsdirektoratet (UDI), for FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), og for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hennes forskningsfelt er norsk innvandrings- og integreringspolitikk med et særlig fokus på ordningen med overføringsflyktninger. Hun har også jobbet på flere prosjekter som omhandler samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og da særlig samarbeid mellom ulike aktører i kommunenes arbeid med integrering og kvalifisering av flyktninger.

Astrid Espegren

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Astrid Espegren

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter

Aktuelt

Ukraina-krisen: Det vet vi om integrering av flyktninger

Aktuelt

Innvandrere deltar mindre i frivilligheten

Innsikt

NORCE i FoU-partnerskap for "Gloppen- modellen" - ein utdanningsmodell for framtida.