Gå rett til innhold
<
<
Astrid

Astrid Espegren

Seniorforsker

ases@norceresearch.no
+47 411 26 474
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Astrid Espegren (Cand. Polit.) er statsviter og seniorforsker ved NORCE Samfunn i Kristiansand. Hun har lang erfaring innenfor migrasjons- og integreringsfeltet etter å ha jobbet for Utlendingsdirektoratet (UDI), for FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), og for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hennes forskningsfelt er norsk innvandrings- og integreringspolitikk med et særlig fokus på ordningen med overføringsflyktninger. Hun har også jobbet på flere prosjekter som omhandler samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og da særlig samarbeid mellom ulike aktører i kommunenes arbeid med integrering og kvalifisering av flyktninger.

Astrid Espegren

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Astrid

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Kartlegging av kommunikasjonsutfordringer ved helse- og omsorgstjenester – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Protecting skilled Afghan women: Brain save and the politics of vulnerability – Global Policy 2022
Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for fremtiden – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeidsmodellen KMV - Kvalifisering av Minoritetsspråklige Voksne – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Evaluation of the leisure card-pilot in Norway: Report 2 – Institutt for samfunnsforskning 2022
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
The Educated Refugee Woman. An Emerging Resettlement Category? – Global Policy Opinion (blog) 2021
Evaluering av kurset DesignMEG – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries – Institutt for samfunnsforskning 2021
Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering – Institutt for samfunnsforskning 2021
Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Resultatmål i introduksjonsprogrammet for flyktninger – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Se alle publikasjoner på Cristin