Demokrati og styring

Sist oppdatert: 22. okt. 2019

Innen forskningsfeltet Demokrati, deltakelse og sivilsamfunn har vi prosjekter som spenner fra evaluering av forsøk med nedsatt stemmerettsalder til frivillig innsats og integrering. Hovedtyngden av forskningen foregår ved Rokkansenteret.

Vi forsker på tema som:

Aktuelt