Demokrati og styring

Sist oppdatert: 10. sep. 2020

Innen forskningsfeltet Demokrati, deltakelse og sivilsamfunn har vi prosjekter som spenner fra evaluering av forsøk med nedsatt stemmerettsalder til frivillig innsats og integrering. Hovedtyngden av forskningen foregår i samfunnsavdelingen.

Vi forsker på tema som:

Aktuelt