Gå rett til innhold
<
<
Lisa-Marie

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik

Forsker III

lsel@norceresearch.no
+47 56 10 76 16
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Lisa-Marie Selvik (Ph.D) er statsviter og forsker ved NORCE Samfunn. Hennes forskningsfelt er sivilsamfunn og demokrati med særlig fokus på forholdet mellom stat og sivilsamfunn. I doktorgradsarbeidet fokuserte hun på liberale rettigheters plass i unge flerpartidemokratier og samspillet mellom aktører i stat og sivilsamfunn. Metodisk arbeider hun med innsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Hun har også lang erfaring fra frivillige organisasjoner i Norge og arbeid som fokuserer på ungdom, samfunnsengasjement og globale utfordringer.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin