Gå rett til innhold
Norce teknologi 01, ,

Muliggjørende teknologier

Våre løsninger brukes innenfor sektorer som havbruk, energi, industri, overvåkning av hav og land, medisin, samferdsel og samfunnssikkerhet. Vi jobber tett med andre forskningsområder for å finne nye svar og helhetlige løsninger.

Vi har sterke teknologiske fagmiljøer innen kunstig intelligens, smart instrumentering, modellering, programvareutvikling, maskinlæring, visualisering, bilde- og videoanalyse, avansert vedlikehold, mekatronikk, kybernetikk, signalbehandling, kartlegging fra droner og satelitter, energisystemer og fornybar energi.


Digitaliserer for fremtidens energi

Vi jobber med bore og brønnteknologi med særlig kompetanse innen digital drilling, autonome prosesser, plugging av brønner, modellering av nedihullsprosesser og CO2 lagring. Vi gjennomfører fullskala eksperimenter, testing og kvalifisering av utstyr.

Vi jobber med fornybar energi og energisystemer.

Modellering og beregninger

Vi jobber med industriell simulering, instrumentering og testing, og vi jobber med innsamling og analyser av store datamengder og maskinlæring.

Måleteknologi

Vi jobber med måleteknologi, smarte sensorer og sensornettverk. Vi jobber med kartleggingsteknologi til ubemannede fartøyer (droner) i luft og vann. Vi utvikler teknologi for overvåking av hav og kyst.

Helse

Vi jobber med overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom petroleumsteknologi og medisinsk teknologi.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre oppdragsgivere er offentlige og private aktører innen ulike sektorer som har behov for utvikling av teknologi og beslutningsstøttesystemer. Gjennom nasjonale og internasjonale nettverk samarbeider vi tett med andre forskningsmiljøer.

Vår ekspertise er sammen med industrien å finne nye og innovative løsninger. Til dette har vi en rekke avanserte forskningsinfrastrukturer.

Vi har et helhetlig perspektiv på vår forskning og bistår med kunnskapsgrunnlag på de fleste samfunnsområder.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Kristin Margrethe Flornes

Konserndirektør Energi og teknologi - Bergen

krfl@norceresearch.no

Testsentre og laboratorier

Relaterte forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Vi har sterke fagmiljøer og leder flere SFI-er og et Petrosenter. Ta gjerne kontakt om du vil bli partner i et av våre sentre.