Gå rett til innhold
<
<
Jon

Jon Kåre Skiple

Forsker II

josk@norceresearch.no
+47 56 10 76 37
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Mine forskningsinteresser er knyttet til dommeradferd og hvilke holdninger innbyggere har til domstoler og rettsavgjørelser. Jeg er for tiden involvert i forskning på saksbehandlingstider i norske domstoler, dommeradferd i skandinaviske høyesteretter, hvordan terrorhandlinger påvirker innbyggere, virkningen av byborgerpaneler på offentlige oppfatninger om styring og demokrati, og offentlige oppfatninger om å ta i bruk flytende hydrogen i norsk sjøfart (Pilot-E prosjekt). Arbeidet mitt består hovedsakelig av kvantitative og survey- og lab-eksperimentelle analyser.

Min siste tidsskriftpublikasjon er: Skiple, Jon Kåre, Henrik Litleré Bentsen, and Mark Jonathan McKenzie. "How docket control shapes judicial behavior: a comparative analysis of the Norwegian and Danish supreme courts." Journal of Law and Courts 9.1 (2021): 000-000.

Jon Kåre Skiple

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Jon

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
In the green? Perceptions of hydrogen production methods among the Norwegian public – Energy Research & Social Science 2023
Beyond the Myth of Legality? Framing Effects and Public Reactions to High Court Decisions in Europe – Comparative Political Studies 2023
Er underskuddet på dommere fra periferien et problem for Norges Høyesterett? – Nationen 2023
Is geographical representation in the Supreme Court important? Attitudes among population and elites in the center and the periphery of Norway – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2022
The Sustainable Development Goals — Sensible Initiative or Just Nonsense? An Investigation of Norwegian Citizens’ Knowledge and Attitudes – Sustainability 2022
Deliberativ meningsmåling i Bergen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
How Docket Control Shapes Judicial Behavior A Comparative Analysis of the Norwegian and Danish Supreme Courts – Journal of Law and Courts 2021
Climate change and lifestyle: people’s expressed motivations to adopt or not adopt a climate-friendly way of life – ASp 2021
Tilfeldighetsprinsippet i Norges Høyesterett: Fordelingen av saker mellom dommere og fordelingen av dommere på avdeling. En empirisk undersøkelse. – Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021
Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
The Government Deference Dimension of Judicial Decision Making: Evidence from the Supreme Court of Norway – Scandinavian Political Studies 2020
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning – Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016
Supreme court justices' economic behaviour: a multilevel model analysis – Scandinavian Political Studies 2016
Ei konkret vurdering i kvart enkelt tilfelle. Ein fleirnivåanalyse av økonomisk stemmegiving i Høgsterett i tidsrommet 1991-2011 – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015
Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013 – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015
«..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning – Lov og Rett 2013
Mot en samlet modell for dommeradferd i Høyesterett – Stat og styring 2012
Se alle publikasjoner på Cristin