Gå rett til innhold
<
<
Sveinung

Sveinung Arnesen

Forsker I, fagleder Demokrati og innovasjon

sarn@norceresearch.no
+47 56 10 76 03
+47 995 32 496
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Mine forskningsinteresser omhandler demokrati og politisk atferd. Jeg leder for tiden to relevante forskningsprosjekter som begge er finansiert av Norges forskningsråd: 1. Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser (DEMOVATE), og 2. Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies? (PROLEG). Metodisk fokuserer jeg på eksperimentelle metoder, og har lang erfaring med bruk av statistikkprogrammet R, samt behandling og analysering av individdata, både eksperimentelle og registerdata. Sentrale forskningsadministrative oppgaver er å koordinere den norske datainnsamlingen for European Social Survey, samt å koordinere forskningsgruppen Politisk atferd og demokrati i Norsk medborgerpanel.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Look to Denmark or not? An experimental study of the Social Democrats’ strategic choices – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2023
Beyond the Myth of Legality? Framing Effects and Public Reactions to High Court Decisions in Europe – Comparative Political Studies 2023
How to be Gracious about Political Loss—The Importance of Good Loser Messages in Policy Controversies – Comparative Political Studies 2022
Demokratiske algoritmer – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Deliberativ meningsmåling i Bergen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken – 2021
Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2021
Demokratisk legitimitet – betydning av representasjon og prosess – 2020
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019
Do immigration scenarios influence Norwegians’ attitudes towards immigrants? A survey experiment – Tidsskrift for samfunnsforskning 2019
Do citizens make inferences from political candidate characteristics when aiming for substantive representation? – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2019
Conditional Legitimacy: How Turnout, Majority Size and Outcome Affect Perceptions of Legitimacy in EU Membership Referendums – European Union Politics 2019
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019
Explaining variance in the accuracy of prediction markets – International Journal of Forecasting 2018
Norwegian Citizen Panel 2018: Study Documentation and data set – Universitetet i Oslo 2018
Organisasjonsengasjement blant innvandrarar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018
Could information about herd immunity help us achieve herd immunity? Evidence from a population representative survey experiment – Scandinavian Journal of Public Health 2018
The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions – Comparative Political Studies 2017
Do Polls Influence Opinions? Investigating Poll Feedback Loops Using the Novel Dynamic Response Feedback Experimental Procedure – Social science computer review 2017
Har kommunevalgkampen noen betydning? – 2017
Legitimacy from Decision-Making Influence and Outcome Favourability: Results from General Population Survey Experiments – Political Studies 2017
Do Polls Influence Opinions? Testing the Spiral of Silence using a Dynamic Response Feedback Algorithm – DIGSSCORE DIGITAL SOCIAL SCIENCE CORE FACILITY 2017
Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner – Nordiske organisasjonsstudier 2016
Using prediction market data for measuring the expected closeness in electoral research – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2016
Valgets egentlige helter – Bergens Tidende 2015
Prediction Markets vs Polls – an Examination of Accuracy for the 2008 and 2012 Elections. – The Journal of Prediction Markets 2014
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen – Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013
ACCURACY AND BIAS IN EUROPEAN PREDICTION MARKETS – Statistica Applicata 2013
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen – Norsk institutt for by- og regionforskning 2013
Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2013
Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 – Institutt for samfunnsforskning 2013
Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011 – 2013
Forecasting Norwegian elections: Out of work and out of office – International Journal of Forecasting 2012
Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse – 2012
Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner – 2012
How prediction markets help us understand events‵ impact on the vote in US Presidential Elections – The Journal of Prediction Markets 2011
Informasjon, motivasjon, prediksjon: Eit forsøk med prediksjonsmarknad før stortingsvalet 2009 – Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
Penger og politikk – Minerva 2009
Always with the drama – Stat og styring 2008
Se alle publikasjoner på Cristin