Gå rett til innhold
<
<
Sveinung

Sveinung Arnesen

Forsker I, fagleder Demokrati og innovasjon

sarn@norceresearch.no
+47 56 10 76 03
+47 995 32 496
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Mine forskningsinteresser omhandler demokrati og politisk atferd. Jeg leder for tiden to relevante forskningsprosjekter som begge er finansiert av Norges forskningsråd: 1. Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser (DEMOVATE), og 2. Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies? (PROLEG). Metodisk fokuserer jeg på eksperimentelle metoder, og har lang erfaring med bruk av statistikkprogrammet R, samt behandling og analysering av individdata, både eksperimentelle og registerdata. Sentrale forskningsadministrative oppgaver er å koordinere den norske datainnsamlingen for European Social Survey, samt å koordinere forskningsgruppen Politisk atferd og demokrati i Norsk medborgerpanel.

Se alle prosjekter