Gå rett til innhold
Norce samfunn 01, <p>Eivind Senneset</p>, Mann i folkemengde i bymiljø.

Undersøker endringer mens de skjer

Vi fremskaffer forskningsbasert kunnskap som kan anvendes i bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi bidrar til å forstå og forklare komplekse samfunnsutfordringer Norge og verden vil møte fremover.

Vi undersøker endringer i dagens Norge mens de skjer, som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på viktige samfunnsfelt. Vi evaluerer sentrale offentlige tiltak, som implementering av rammeplan i barnehagen, og byvekstavtaler.

Vi forsker på omstilling i offentlig sektor, demokrati og tillit, offentlige tjenester og frivillig sektor. Vi forsker også på aktuelle utfordringer som aldrende befolkning, utenforskap, integrering av minoritetsspråklige og økende sosial ulikhet.

I tillegg bidrar vi med forskning på innovasjon og endringer i arbeidslivet, samfunnssikkerhet, klimaendringer, miljøkonsekvenser, regional næringsutvikling og arktiske samfunn.

Vi bidrar til å dokumentere og utvikle historien om det norske samfunnet både i dag og for fremtidige generasjoner.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre kunder spenner fra mindre kommuner, til store kommuner, helseforetak, departement og større internasjonale samarbeidspartnere. Og vi samarbeider nært med andre forskningsmiljøer.

Vår ekspertise er å innhente data som gir grunnlag for å ta beslutninger for en bærekraftig framtid.

Vi har et 360-graders perspektiv på vår forskning og bistår med kunnskapsgrunnlag på de fleste samfunnsområder.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Jon Harald Kaspersen

Konserndirektør Helse og samfunn - Bergen

joka@norceresearch.no

+47 930 36 590

Relevante forskergrupper

Alle forskergruppene
Alle forskergruppene

Infrastruktur

Se alle prosjekter