Gå rett til innhold
<
<
Energimodellering og automatisering

Energimodellering og automatisering

Beregningsmodeller, reguleringsteknikk og kunstig intelligens

Forskningsgruppen jobber med modellering av fysiske prosesser, programvareutvikling, reguleringsteknikk og kunstig intelligens. Kompetansen blir brukt til å utvikle automatiserte og autonome sanntidssystemer der interoperabilitet og standardisering spiller viktige roller.

Høsten 2021 ble autonom boring vellykket demonstrert for aller første gang på en fullskala borerigg.

Med over 30 års erfaring, er vår forskning ledende innen beregning av prosesser i undergrunnen og spesielt for strømning i og rundt brønner. Resultater fra vår forskning har medført betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra petroleumssektoren.

Nå utnytter vi i tillegg kompetansen vår til å løse utfordringer innen det grønne skiftet og spesielt innen områder som energisystemer og hydrogen. Grønn skipstransport og innovative ideer er sentrale elementer i våre prosjekter.

Vi leder:

  • SFI DigiWells – senter for forskningsbasert innovasjon
  • FME HyValue – forskningssenter for miljøvennlig energi
  • OpenLab – infrastruktur på det nasjonale veikartet

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss!

Kontaktperson
Helga Gjeraldstveit

Energimodellering og automatisering Forskningsleder Energimodellering og Automatisering - Bergen

hegj@norceresearch.no
+47 51 87 56 18
+47 976 56 071

Autonom boring demonstrert

I 2021 kunne forskerer fra NORCE, som først i verden, demonstrere autonom boring. Det autonome boresystemet er testet både i et virtuelt miljø, OpenLab, og på en fullskala testrigg, Ullrigg.

Den adaptive løsningen balanserer på den ene siden best mulig utførelse opp mot risikonivå, og på den andre siden balanserer den behovet for ytterligere operasjoner med de målinger som er tilgjengelig. For å gi sikker operasjonell bruk, så har systemet sine egne beskyttelsesmekanismer og også en styrt overgang fra autonom til manuell boring i tilfelle feil.

Se video fra demonstrasjonen:

Møt forskerteamet

Adrian Ambrus

Seniorforsker - Stavanger
aamb@norceresearch.no
+47 51 87 50 87

Andrew Holsaeter

Forsker - Stavanger
hols@norceresearch.no
+47 51 87 53 01

Eric Cayeux

Sjefsforsker - Stavanger
erca@norceresearch.no
+47 51 87 50 07
+47 475 01 787

Erik Wolden Dvergsnes

Seniorforsker - Kristiansand
erdv@norceresearch.no
+47 51 87 56 90
+47 944 36 903

Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen
fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Gilles Pelfrene

Seniorforsker - Stavanger
gipe@norceresearch.no
+47 51 87 50 08

Jan Einar Gravdal

Sjefsforsker - Bergen
jagr@norceresearch.no
+47 51 87 56 19

Lucas Volpi

Forsker - Stavanger
lvol@norceresearch.no

Md Hujjatul Islam

Forsker - Bergen
misl@norceresearch.no
+47 56 10 71 03

Nazanin Jahani

Seniorforsker - Bergen
naja@norceresearch.no
+47 51 87 50 89

Rodica G. Mihai

Seniorforsker - Bergen
romi@norceresearch.no
+47 51 87 56 27

Robert Ewald

Seniorforsker - Stavanger
roew@norceresearch.no
+47 51 87 51 11

Sergey Alyaev

Seniorforsker - Bergen
saly@norceresearch.no
+47 51 87 56 10

Ulf Jakob Flø Aarsnes

Seniorforsker - Oslo
ulaa@norceresearch.no
+47 51 87 56 71

Amare Leulseged

Seniorforsker - Stavanger
amle@norceresearch.no
+47 51 87 50 85

Benoit Daireaux

Sjefsforsker - Oslo
beda@norceresearch.no
+47 51 87 56 73
+47 957 87 884

Hanieh Foroushan

Seniorforsker - Bergen
hfor@norceresearch.no
+47 56 10 71 20

Sonja Moi

Seniorforsker - Stavanger
somo@norceresearch.no
+47 51 87 51 16
+47 481 70 303

Steen Agerlin Petersen

Spesialrådgiver - Bergen
stpe@norceresearch.no

Se alle prosjekter