<
<
Fionn Iversen

Fionn Iversen

Sjefsforsker

fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er sjefsforsker i bore- og brønnmodelleringsgruppen i NORCE Energi hvor jeg jobber med strategiske initiativer, prosjektgenerering, prosjektledelse og internasjonalt samarbeid.

Jeg har graden doktor ingeniør i materialteknologi fra NTNU, hovedfag i anvendt matematikk fra UiB og graden sivilingeniør fra teknisk fysikk på NTH. Etter endt doktorgrad har jeg jobbet med studier og planlegging av boreoperasjoner, prosessmodellering, systemutvikling, og automatisering og digitalisering av boreprosessen. Spesifikke fokusområder de siste årene har vært på borevæske og brønntransport, matematiske læringsmetoder og usikkerhet, sensorutvikling og internasjonalt samarbeid. Under mine doktorgradsstudier jobbet jeg som foreleser i materialteknologi ved NTNU og jeg har periodevis undervist i flerfasemodellering ved Institutt for Petroleum ved Universitetet i Stavanger, som er en eier av og tett samarbeidspartner til NORCE.

Jeg har hatt en sentral rolle i utvikling av automatiseringsteknologi for boring, gjennom prosjektgenerering og patentering, ledelse av prosjektportefølje, og videre som teknisk ansvarlig og daglig leder i selskap til kommersialisering. I denne utviklingen har det også vært et sterkt fokus på human factors, med tett samarbeid med sluttbrukere av teknologien. Parallelt med denne utviklingen har jeg tatt del i arbeidet til internasjonale interesseforeninger som SPE og IADC. Jeg var deltaker i oppstarten til SPE Drilling Systems Automation Technical Section (DSATS), jeg tar aktivt del i komitearbeid relatert til konferanser og arrangement, bidrar som reviewer, og jeg har sittet en periode i drilling advisory board i SPE. Jeg holder jevnlig foredrag på konferanser og andre relevante forum nasjonalt og internasjonalt, de siste årene med økende fokus på digitalisering.

For tiden jobber jeg med initiativer innen geotermisk energiutvinning og hydrogen som energibærer, som del av strategisk satsning til NORCE Energi. Jeg leder Norwegian Centre for Geothermal Research (CGER) og er NORCE prosjektleder og arbeidspakkeleder i Pilot-e prosjekt rettet mot Hydrogen som energibærer for skipsfart. Jeg veileder en KD-stipendiat innen usikkerhet relatert til måling og prediksjon av rørstrømning av ikke-Newtonske væsker, relevant for både petroleum og geotermi, og arbeider med å utvikle dette forskingsområdet i NORCE. Jeg deltar i / er pådriver for pågående prosjektgenerering relatert til dyp geotermi, læringsalgoritmer for automatisk prosessdiagnostisering, datasikkerhet og digitalisering av høyere utdanning gjennom internasjonalt samarbeid. Jeg har sterk tro på et tett samarbeid mellom akademia, forskning og industri for en bærekraftig samfunnsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt, hvor NORCE som forskningsinstitutt spiller en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og leverandør.

Fionn Iversen

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Digital drilling
Geotermisk energi
Hydrogen
Energisystemer

Forskergrupper

Bore og brønnmodellering

Mer info om Fionn Iversen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Automatic detection of anomalous drilling operations using machine learning methods and drilling process simulations – Oil, Gas 2019
Drilling Fluid Power-Law Viscosity Model - Impact of Model Parameters on Frictional Pressure Loss Uncertainty – 2019
Cuttings-transport modeling-part 1: Specification of benchmark parameters with a norwegian-continental-shelf perspective – SPE Drilling & Completion 2018
Flow-loop Experiments with Non-Newtonian Reference Fluids for Estimating Uncertainty of In-line Rheology Sensors – Oil, Gas 2018
Investigation of Suspended Particles Around an Obstacle in Vertical Pipe Flow: Comparison Study Experimental and Simulation – 2017
Cuttings Transport Modeling - Part 1: Specification of Benchmark Parameters with a Norwegian Continental Shelf Perspective – 2016
Drilling fluid processing: preparation, maintenance and continuous conditioning – IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 2015
Towards Closing the Loop on Drilling Fluid Management Control – 2015
Drilling Systems Automation: Current State, Initiatives and Potential Impact – 2013
Developing Operational Procedures for Safe and Efficient Application of New Process Control Functionality on the Drilling Rig – 2013
Drilling-Systems Automation: Current State, Initiatives, and Potential Impact – SPE Drilling & Completion 2013
Automation systems and work process safety: assessing the significance of human and organizational factors in offshore drilling automation – Journal of Information Technology Management 2013
Modeling and Controlling Downhole Pressure during Drilling – IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 2013
Drilling Automation: Potential for Human Error – SPE Drilling & Completion 2013
Drilling Automation: Potential for Human Error – 2012
Drilling Automation: Technologies, Terminology, and Parallels With Other Industries – SPE Drilling & Completion 2010
Drilling Automation: Technologies, Terminology and Parallels with other Industries – 2009
Real-Time Optimization of the Drilling Process - Challenges in Industrialization – 2009
Offshore Field Test of a New System for Model Integrated Closed-Loop Drilling Control – SPE Drilling & Completion 2009
DC casting meniscus experiments at Hydro Alumninium Sunndalsøra, November 2000, Part I – SINTEF 2000
Improvements to the Method of Tensions by Popinet and Zaleski – SINTEF 1999
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt

Folk flest er positive til hydrogen som drivstoff på skip

Aktuelt

NORCE tildeles hydrogensenter som skal bidra til raskere avkarbonisering

Aktuelt

Skal sikre effektiv og god maritim hydrogenteknologi