Gå rett til innhold
<
<
Fionn

Fionn Iversen

Sjefsforsker

fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Sjefsforsker i NORCE Energi med arbeidsområder geotermisk energi og energisystemer, hydrogen verdikjede, strømningsmodellering og boreprosess. Som sjefsforsker er Iversen ansvarlig for generering og gjennomføring av prosjekter, og for sikring av faglig kvalitet.

Iversen er Dr.Ing. i materialteknologi, prosess, med Hovedfag i anvendt matematikk, hydrodynamikk, og Siv.Ing. grad i teknisk fysikk, eksperimentell studieretning.

Gjennom over 20 år i forskningsgruppen har Iversen ledet flere Forskningsrådsprosjekter for innovasjon, kompetansebygging og demonstrasjonsprosjekt, Regionale Forskningsfondprosjekt, og rene industriprosjekt. Han har jobbet med studier på trykk-kontroll i brønnen, modellbasert diagnostisering og automatisering av boreprosess, måling og prosessering av sammensatte væsker, strømningsmåling og standardisering, og væske- og partikkeltransport. Som en naturlig del av prosessautomatisering leder også Iversen arbeid innen industriell cybersikkerhet i fagruppen.

Fra 2009 til 2011 ledet Iversen kommersialising av teknologi for automatisering av boreprosessen som teknisk og daglig leder i det som nå er Sekal AS. Som del av forskingsaktiviteter har Iversen også forelest og bidratt som sensor ved UiS. Han har bidratt sterkt internasjonalt til forskning og teknologiutvikling gjennom ledelse og deltakelse i internasjonale prosjekter, inkludert Horizon 2020 og INTPART, og gjennom aktiv deltakelse i interesseorganisasjoner som SPE, IADC og IEEE, inkludert SPE DSATS og IADC Cybersecurity Committee. Som anerkjennelse for dette arbeidet fikk Iversen i 2021 SPE Technical Reviewer Outstanding Service Award.

Iversen har i dag en sentral rolle i arbeidet for omstilling til fornybar energi. Han leder HyValue Forskningssenter for Miljøvennlig Energi innen hydrogen. FME HyValue tar sikte på å utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Senteret har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske insentiver, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko. Fionn Iversen er også styreleder i GEAN (Geothermal Energy Association of Norway).

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin