Gå rett til innhold
<
<
Fionn Iversen

Fionn Iversen

Sjefsforsker

fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Sjefsforsker i NORCE Energi med arbeidsområder geotermisk energi og energisystemer, hydrogen verdikjede, strømningsmodellering og boreprosess. Som sjefsforsker er Iversen ansvarlig for generering og gjennomføring av prosjekter, og for sikring av faglig kvalitet.

Iversen er Dr.Ing. i materialteknologi, prosess, med Hovedfag i anvendt matematikk, hydrodynamikk, og Siv.Ing. grad i teknisk fysikk, eksperimentell studieretning.

Gjennom 20 år i forskningsgruppen har Iversen ledet flere Forskningsrådsprosjekter for innovasjon, kompetansebygging og demonstrasjonsprosjekt, Regionale Forskningsfondprosjekt, og rene industriprosjekt. Han har jobbet med studier på trykk-kontroll i brønnen, modellbasert diagnostisering og automatisering av boreprosess, måling og prosessering av sammensatte væsker, strømningsmåling og standardisering, og væske- og partikkeltransport. Som en naturlig del av prosessautomatisering leder også Iversen arbeid innen industriell cybersikkerhet i fagruppen.

Fra 2009 til 2011 ledet Iversen kommersialising av teknologi for automatisering av boreprosessen som teknisk og daglig leder i det som nå er Sekal AS. Som del av forskingsaktiviteter har Iversen også forelest og bidratt som sensor ved UiS. Han har bidratt sterkt internasjonalt til forskning og teknologiutvikling gjennom ledelse og deltakelse i internasjonale prosjekter, inkludert Horizon 2020 og INTPART, og gjennom aktiv deltakelse i interesseorganisasjoner som SPE, IADC og IEEE, inkludert SPE DSATS og IADC Cybersecurity Committee. Som anerkjennelse for dette arbeidet fikk Iversen i 2021 SPE Technical Reviewer Outstanding Service Award.

Iversen har i dag en sentral rolle i arbeidet for omstilling til fornybar energi, hvor han leder det norske senteret for forskning på geotermisk energi (CGER), og er ansvarlig for forskningsbidraget i industriell utvikling av hydrogen verdikjede til maritim transport. Iversen koordinerer satsning innen det siste domenet på tvers av fagområder i NORCE.

I november 2021 leverte jeg, som prosjektleder, inn en søknad til Norges Forskningsråds utlysning av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen hydrogen. Søknaden har fått navnet HyValue og tar sikte på å utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. HyValue har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske insentiver, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

Fionn Iversen

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Digital drilling
Geotermisk energi
Hydrogen
Energisystemer

Forskergrupper

Bore og brønnmodellering

Mer info om Fionn Iversen

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Automatic detection of anomalous drilling operations using machine learning methods and drilling process simulations – Oil, Gas 2019
Drilling Fluid Power-Law Viscosity Model - Impact of Model Parameters on Frictional Pressure Loss Uncertainty – 2019
Cuttings-transport modeling-part 1: Specification of benchmark parameters with a norwegian-continental-shelf perspective – SPE Drilling & Completion 2018
Flow-loop Experiments with Non-Newtonian Reference Fluids for Estimating Uncertainty of In-line Rheology Sensors – Oil, Gas 2018
Investigation of Suspended Particles Around an Obstacle in Vertical Pipe Flow: Comparison Study Experimental and Simulation – 2017
Cuttings Transport Modeling - Part 1: Specification of Benchmark Parameters with a Norwegian Continental Shelf Perspective – 2016
Drilling fluid processing: preparation, maintenance and continuous conditioning – IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 2015
Towards Closing the Loop on Drilling Fluid Management Control – 2015
Drilling Systems Automation: Current State, Initiatives and Potential Impact – 2013
Developing Operational Procedures for Safe and Efficient Application of New Process Control Functionality on the Drilling Rig – 2013
Drilling-Systems Automation: Current State, Initiatives, and Potential Impact – SPE Drilling & Completion 2013
Automation systems and work process safety: assessing the significance of human and organizational factors in offshore drilling automation – Journal of Information Technology Management 2013
Modeling and Controlling Downhole Pressure during Drilling – IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 2013
Drilling Automation: Potential for Human Error – SPE Drilling & Completion 2013
Drilling Automation: Potential for Human Error – 2012
Drilling Automation: Technologies, Terminology, and Parallels With Other Industries – SPE Drilling & Completion 2010
Drilling Automation: Technologies, Terminology and Parallels with other Industries – 2009
Real-Time Optimization of the Drilling Process - Challenges in Industrialization – 2009
Offshore Field Test of a New System for Model Integrated Closed-Loop Drilling Control – SPE Drilling & Completion 2009
DC casting meniscus experiments at Hydro Alumninium Sunndalsøra, November 2000, Part I – SINTEF 2000
Improvements to the Method of Tensions by Popinet and Zaleski – SINTEF 1999
Se alle publikasjoner på Cristin