Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 13.02.2024
Oppdatert: 16.02.2024

Gunn Janne Myrseth

Ofte gir akronymer på forskningsprosjekter liten mening, akkurat her er ROBINSON unntaket. For alle har vel hørt om Robinson Crusoe som havnet på en øde øy? Og øy er nettopp nøkkelordet i EU-prosjektet ledet av NORCE som sist uke kunne feire åpning av hydrogenfabrikk på Eigerøya, i Eigersund kommune.

Helene Hoddevik Mørk, Næringsdepartementet, Næringsminister Jan Christian Vestre likte det han så av hydrogenfabrikken. Fabrikken er demofabrikk og resultat nummer en av NORCE sitt EU Horisonprosjekt 2020 ROBINSON., IMG 3556, ,

Kilde:
Helene Hoddevik Mørk, Næringsdepartementet

Næringsminister Jan Christian Vestre likte det han så av hydrogenfabrikken. Fabrikken er demofabrikk og resultat nummer en av NORCE sitt EU Horisonprosjekt 2020 ROBINSON.

Eigerøy er en 20 kvadratkilometer stor øy tilknyttet fastlandet med bro. Øya har 2500 innbyggere fordelt på 800 husholdninger. Klimaet gir relativt høy temperatur om vinteren, lav temperatur om sommeren, men mye vind og stor fart på vinden hele året. I 2019 fikk øya ny fiskeindustri som økte behovet for energi, og det er planer for videre industribygging.

Hydrogenfabrikken er en av bitene i det avanserte klima- og miljøvennlige energisystemet som Eigerøya nå etablerer. Næringsminister Jan Christian Vestre påpekte under åpningen at dette markerer en viktig milepæl i verdikjeden for produksjon av hydrogen med lite eller ikke noe klimautslipp.

- Anlegg som det dere nå har fått ute på Kaupanes, gjør det mulig å kutte utslipp av klimagasser fra det vi kaller hard to abate-sektorer, altså områder der det ikke nødvendigvis er rett frem å elektrifisere. Da trenger man drahjelp for å få ting i gang. Dere har flinke folk her lokalt som ser muligheter og har vist seg verdige til å få ta del i EUs Robinson-prosjekt, sa Vestre da han åpnet anlegget foran presse, politikere og en jublende energibransje sist uke.Robinson I

Og det er nettopp ROBINSON-prosjektet ledet av NORCE, som er litt av nøkkelen her. Det ble bevilget penger hit i 2020, men før det hadde lokale krefter ført an av en driftig Frank Emil Moen, sjefen i Energy Innovation AS, sparket i gang norsk forprosjekt sammen med NORCE-forskere. Dette fikk i 2018 støtte av ENOVA.

Ideen var å gjøre øysamfunn selvforsynte på energi med minimale klimautslipp. Her ble sjefsforsker i NORCE Peter Breuhaus en ressurs. Han er en internasjonal kjent ekspert på å utvikle konsept for integrerte energisystemer tilpasset lokale forhold. Men før prosjektet kunne bli relevant for Europa og EU-midler, måtte det gjøres generelt for øyer.

Utenom Eigerøya som er demonstrasjons-øy, er det to øyer til med i prosjektet, øygruppen Hebridene (Western Isles) i Skottland og Kreta i Hellas. I Robinson jobbes det sammen med miljøer i 10 EU-land og det er 18 partnere med. Lokalt i Egersund og Rogaland er Energy Innovation, Dalane Energi, fabrikken Prima Protein og Eigersund næring og havn partnere.

Og som NORCE forsker Mohammad Mansouri fortalte statsråden og norske og internasjonale gjester på Eigerøya:

- Robinson benytter avanserte tekniske verktøy samt moderne styringssystemer for energioptimalisering. Vi sikrer bedre optimert bruk av alle tilgjengelige fornybare energiressurser inkludert avfall og restvarme, samt ser på strøm, nettverk og lagringsinfrastruktur for all energien som skapes.NORCE, NORCE-forsker Fionn Iversen leder FME-senteret HyValue og feiret hydrogenfabrikkåpning sammen med Anna Meinert Risager, kommersiell rådgiver fra den danske ambassaden., Hy3, ,

Kilde:
NORCE

NORCE-forsker Fionn Iversen leder FME-senteret HyValue og feiret hydrogenfabrikkåpning sammen med Anna Meinert Risager, kommersiell rådgiver fra den danske ambassaden.

Robinson II

Konsept for integrert energisystem for øysamfunn, altså Robinsonprosjektet, som ble startet i 2020 skal avsluttes nå i 2024. Men et annet prosjekt som også er ledet av NORCE og Breuhaus, er godt i gang med EU-prosjektet ELEXIA. Her som bruker man noe av samme kunnskapen og tankesett som i Robinson til bygging av nye rene energisystemer i byområder. I ELEXIA er det også tre piloter: Bergens Nye Dokken, Stor-København og Portugals store containerhavneby Sines.

Kunnskapen fra Robinson og Eigerøya tas slik ikke bare videre til Kreta og Western Isles, men også videre inn i ELEXIA der det også lages digitale tvillinger og sees på bruk av alle mulige løsninger for renere energibruk i logistikk og transport og byutvikling.


FME-senteret HyValue

NORCE fikk også anledning til å presentere sitt nasjonale senter for miljøvennlig energi, FME-senteret HyValue som ble åpnet av energiminister Terje Aasland i oktober 2022. Anlegget på Eigerøya er midt i kjernen av det som HyValue og Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder av HyValue jobber med. Senteret tar for seg hele verdikjeden - produksjon, transport, lagring og bunkring, samt gjennomgang av regelverk.

- HyValue skal utvikle nye metoder for produksjon av hydrogen og hydrogenbærere. Vi skal forbedre forretningsmodeller og redusere kostnader, men vi skal også adressere samfunnsmessige og teknologiske barrierer som gjør at vi finner gode løsninger for bruk av hydrogen i en ny energifremtid, fortalte Iversen.

Og som Vestre uttrykte begeistret:

- Det er bare en liten håndfull produksjonsanlegg for hydrogen som er i drift i Norge i dag, og det på Kaupanes er det første som ligger på kaikanten. Det håper jeg dere får brukt til å gi en av landets fremste havner enda et fortrinn, nemlig at skip kan komme hit for å bunkre lokalprodusert hydrogen. Jeg har også fått høre flere gode ideer om mulig bruk av overskuddsvarmen fra hydrogenanlegget. Produksjon, distribusjon og bruk er utviklet parallelt, og jammen har man ikke begynt å tenke på merverdi også. Dette er et eksempel jeg kommer til å bruke for å inspirere andre.


Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen
fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Mohammad Mansouri

Seniorforsker - Stavanger
mman@norceresearch.no
+47 51 87 51 12

Peter Breuhaus

Sjefsforsker - Stavanger
pebr@norceresearch.no
+47 51 87 50 77
+47 920 19 066

Se alle prosjekter
  • Bildet viser fiskemelfabrikk som vil ha  nytte av energien fra EU Horison 2020 prosjektet ROBINSON er sentral i at hydrogenfabrikken på Eiegrøya i Eigersund kommune nå står der helt ferdig.
  • Fionn Iversen fra NORCE leder HyValye- vårt FME senter for utvikling av hydrogen som energibærer, her sammen med kommersiell rådgiver fra den danske ambassaden Anna Meinert Risager.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev