Gå rett til innhold
<
<
SFI DigiWells: Digitalt brønnsenter for verdiskaping, konkurranseevne og minimalt miljøavtrykk

SFI DigiWells: Digitalt brønnsenter for verdiskaping, konkurranseevne og minimalt miljøavtrykk

, , NOV i Open Lab, ,

Digitalisering, nye sensorer, nye høyhastighets telemetriløsninger, automatisering, autonomi og forbedrede arbeidsprosesser har potensial til å muliggjøre en betydelig forbedring av brønnleveranseprosessen. DigiWells er et Senter for forskningdrevet innovasjon (SFI) som vil utforske disse mulighetene ved å kombinere domenekunnskap med grunnleggende forskning for å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessen.

Senteret tar sikte på å utvikle nye arbeidsprosesser for planlegging av bore- og brønnoperasjoner, nye sensorer, nye løsninger for interoperabilitet, nye løsninger for automatisert og autonom boring, og beslutningsstøttesystemer for geostering. Nye løsninger vil bli demonstrert på de nasjonale forskningsinfrastrukturene OpenLab Drilling og Ullrigg, og mot feltdata fra operatører.

Senteret vil bli en samarbeidsarena for operatører, serviceindustri, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner og akademia i Norge og internasjonalt. Resultatene fra senterets aktivitet vil muliggjøre innovasjon, forretningsutvikling og verdiskaping for det norske samfunnet. Videre vil senteret i samarbeid med universiteter utdanne neste generasjon spesialister som vil bidra til å implementere de oppnådde forskningsresultatene.

NORCE Offshore Wind web2

Prosjektfakta

Navn

DigiWells: Digitalt brønnsenter for verdiskaping, konkurranseevne og minimalt miljøavtrykk

Status

Aktiv

Periode

01.11.20 - 30.11.28

Totalt budsjett

96.000.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://digiwells.no/