Gå rett til innhold
<
<
Sergey

Sergey Alyaev

Seniorforsker

saly@norceresearch.no
+47 51 87 56 10
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er seniorforsker i anvendt matematikk med mangfoldige interesser. Jeg arbeider både med matematiske modeller av den virkelige verden, integrasjon av data for å forbedre modeller og algoritmer for å optimalisere beslutninger. Ved hjelp av maskinlæring utvikler jeg arbeidsflyter for prediktiv modellering som er raske nok for bruk i sanntidsapplikasjoner, inkludert undergrunns boring og sanntidsjustering av borebane, en prosess kjent som geostyring.

Jeg har MSc og PhD grader i anvendt matematikk fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 jeg vært ansatt som forsker ved IRIS, som senere fusjonerte inn i NORCE.

I 2018 tok jeg en prosjektlederrolle i «Geostyring for forbedret oljeutvinning». Med utgangspunkt i prosjektresultatene og konsortiet har jeg bidratt til å koordinere NORCEs forskningsinitiativer for ulike aspekter ved geostyring. Fra og med 2019 arrangerer vi Geostyring konferanser med Norwegian Formation Evaluation Society (NFES) hver andre år. De samler internasjonal industri og akademia for å løse geostyringsutfordringer relevante for Nordsjøen.I 2023 startet vi to kunnskapsbyggingsprosjekter i samarbeid med fire universiteter støttet av Norges forskningsråd og seks industrielle partnere nå samlet på https://geosteering.no/.

Jeg har flere forskningslederroller:

  • Arbeidspakkeleder og co-veileder for tre doktorgradsstudenter i DigiWells-senteret (2020 - 2028), som utvikler ny kunnskap for optimal boring og posisjonering av brønner.
  • Prosjektleder av «DISTINGUISH»-prosjektet (2023-2027), som forsker på kunstige nevrale nettverk som kan lære og generere realistiske realiseringer av geologiske modeller, og låse opp neste generasjons arbeidsflyter for beslutningsstøtte.
Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin