Fiberoptisk distribuert sensorteknologi

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har omfattende kompetanse innen utvikling og bruk av moderne fiberoptiske sensorteknologier. Vi har erfaring med distribuerte målinger av et bredt spekter av parametere inkludert; temperatur, trykk, belastning, form, akustikk og kjemikalier. Motivasjon for fiberoptisk målinger er typisk; distribuert målinger, lang avstand, vanskelig tilgang, høy temperatur, iboende sikker og mulighet for utnyttelse av eksisterende optiske fibre.

Se også temaene:

Aktuelt