Gå rett til innhold
<
<
Energisystemer

Energisystemer

Vi utvikler nullutslipps energiløsninger

I NORCE jobber våre fagmiljøer innen energi og teknologi tverrfaglig med energisystemer. Et energisystem omfatter energikilder og produksjon, lagring, distribusjon og bruk av energi.

Vi er med på å utvikle framtidens nullutslipps energiløsninger for bygg, næringer, nabolag og regioner nasjonalt og internasjonalt.

For eksempel i EU-prosjektet Elexia jobber vi med hvordan vi bedre kan planlegge og bygge fremtidens byregioner. Her er målet å finne løsninger og verktøy for optimalisert energibruk og energiplanlegging. Hovedmålet er nullutslipp.

Ta kontakt om du vil samarbeide med oss. Vi bidrar gjerne med vår ekspertise og kompetanse innen nullutslipp energiløsninger.

Kontaktperson
Peter Breuhaus

Brønnoperasjoner og risikostyring Sjefsforsker - Stavanger

pebr@norceresearch.no
+47 51 87 50 77
+47 920 19 066

I NORCE har vi kompetanse innen

  • simuleringer av energisystemer
  • design av spesifikke og integrerte energiløsninger
  • instrumentering og overvåkning av energisystemer
  • livsløpvurderinger av energisystemer (LCA-analyser)
  • bruk av kunstig intelligens i energisystemer

I tillegg til å jobbe med energisystemløsninger i sin helhet, jobber NORCE også med løsninger knyttet til spesifikke energikilder som geotermisk, sol, vind og hydrogen.

Vi jobber også med energilagringsteknologier og energibruk.

Under ser du eksempler på hva vi jobber med.

Suet Chan, NORCE., 1. Vindmøller land, 2. Vannkraft, 3. Landbruk, 4. Energisystemer, 5. Energieffektiv industri, 6. Transport, 7. Olje og gass, 8. Havvind, 9. Hydrogen, 10. Solcelle, 11. Geotermisk energi., NORCE Energy System illustration numbered, ,

Kilde:
Suet Chan, NORCE.

1. Vindmøller land, 2. Vannkraft, 3. Landbruk, 4. Energisystemer, 5. Energieffektiv industri, 6. Transport, 7. Olje og gass, 8. Havvind, 9. Hydrogen, 10. Solcelle, 11. Geotermisk energi.

Relaterte forskningsgrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter