Energisystemer

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Digitaliserte og integrerte energisystemer har høyeste prioritet i Energi21, den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi.

NORCE bidrar i å utvikle framtidens nullutslippsløsninger både for bygg og næringsliv. Vi har kompetanse innen simuleringer av energisystemer, design av integrerte kost og energieffektive løsninger og instrumentering og overvåkning av systemer.

Prosjekter

Aktuelt