Energisystemer

Sist oppdatert: 8. mar. 2022
Fornybare energikilder. Ill.: colourbox.com.

Et energisystem omfatter energikilder og produksjon, lagring, distribusjon og bruk av energi.

En ny strategi for integrering av energisystemer, på tvers av energibærere, infrastrukturer og markeder ble vedtatt i EU i 2020. Digitaliserte og integrerte energisystemer har også høyeste prioritet i Energi21, den norske forsknings- og innovasjonsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi. Energisystemer er også et sentralt tema i flere av FNs bærekraftsmål.

I NORCE jobber våre fagmiljøer innen energi og teknologi tverrfaglig med energisystemer. Nasjonalt og internasjonalt er vi med på å utvikle framtidens nullutslipps energiløsninger for bygg, næringer, nabolag og regioner. Et eksempel på dette er termisk energilagring, både med korttidslagring av kulde for kjøling ved bruk av faseforandringsmateriale (PCM) og utnyttelse av omgivelsesvarme og spillvarme ved lagring av varmen i brønner og grunnvann.

I NORCE har vi kompetanse innen

I tillegg til å jobbe med energisystemløsninger i sin helhet, jobber NORCE med løsninger knyttet til spesifikke energikilder som geotermisk, sol, vind og hydrogen.

Vi jobber også med energilagringsteknologier og energibruk.

NORCE deltar i internasjonale, nasjonale og regionale nettverk og klynger knyttet til energisystem:

Prosjekter

Aktuelt