Gå rett til innhold
<
<
Menneske-maskin interaksjon

Menneske-maskin interaksjon

Ny teknologi i grensenittet mellom menneske og maskin

Menneske-maskin interaksjon (HCI) er studiet av digital teknologi, fokusert på grensesnittet mellom mennesker og datamaskiner. Studier i HCI finner oftest sted som eksplorative designprosesser knyttet til sosiale praksiser, og har som mål å transformere disse praksisene på en positiv måte, ved innovativ, kreativ og ny bruk av digital teknologi.

HCI-studier har tradisjonelt tatt for seg teknologi på arbeidsplassen, men i senere tid, inspirert av spredningen av bruk av digital teknologi, har brukernes private og offentlige sfærer blitt inkludert. Studiene er ofte organisert som iterative faser med utforskning av den aktuelle teknologiens relevans, design og prototyping, implementering, evaluering og gjendesign. HCI er forbundet med de relaterte feltene interaksjonsdesign (IxDA) og brukeropplevelse (UX). HCI kan anvendes i alle prosjekter som handler om design, utvikling, implementering og evaluering av digital teknologi.

NORCE har konkret erfaring innenfor feltene mental helse, læring og læringsanalyse.

Contact
Jo Dugstad Wake

Digitale systemer Seniorforsker - Bergen

jowa@norceresearch.no
+47 56 10 72 93