Hydrogen

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Vi jobber med prosesser for å konvertere naturgass til hydrogen. Når en bruker karbonfangst og lagring i tillegg, får en blå hydrogen som kan gjøre naturgass 'grønn'. Vi jobber også med transport og lagring av hydrogen, spesielt rørtransport. Innenfor NORCE er det også kompetanse med henhold til elektrolyse og brenselceller.