<
<
Hydrogen

Hydrogen

En av hjørnesteinene mot et bærekraftig, pålitelig og utslippsfritt energisystem

Utvikling og bruk av hydrogenbaserte løsninger kan bidra til både verdiskapning og betydelige utslippskutt, og er ett satsingsområde fra regjeringens side.

NORCE leder det nasjonale hydrogensenteret, HyValue, som skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Senteret har en bred regional sammensetning med samarbeidspartnere fra Agder, Rogaland og Vestland, i tillegg til store nasjonale industriaktører. HyValue tar gjerne inn flere industrisamarbeidspartnere.

NORCE jobber spesielt med innovasjon og kostnadseffektivisering innen hydrogenteknologi. I tillegg forsker vi på samfunnsaspekter knyttet til det å ta i bruk hydrogen. Vi utnytter vår brede og tverrfaglige kompetanse til å drive forskning og utvikling på hele verdikjeden for hydrogen.

Kontakt
Nora Stray

Modellering og simulering Forskningsleder Modelling and Simulation - Kristiansand

nost@norceresearch.no

+47 403 24 165

Bioydrogen, mikrobiell produksjon av hydrogen

Mange forskjellige mikrober kan produsere hydrogen, og disse vokser på en rekke forskjellige underlag, avfall og råmaterialer. Vi ønsker å forstå hvilke vekstforhold og avfallstyper som er de gunstigste for effektiv mikrobiell produksjon av hydrogen. Derfor undersøker vi også muligheten for aktivering av bakterier i undergrunnsstrukturer som er relevante for eksisterende reservoarer.

Lagring av hydrogen i undergrunnen

Mange forskjellige mikrober kan produsere hydrogen, og disse vokser på en rekke forskjellige underlag, avfall og råmaterialer. Vi ønsker å forstå hvilke vekstforhold og avfallstyper som er de gunstigste for effektiv mikrobiell produksjon av hydrogen. Derfor undersøker vi også muligheten for aktivering av bakterier i undergrunnsstrukturer som er relevante for eksisterende reservoarer.

Hydrogen for maritim transport

Vi forsker med mål om å oppnå hydrogendrevne fartøyer med energieffektiv drift. NORCE støtter også industrien i å utvikle infrastruktur for testing og kvalifisering av hele verdikjeden der en benytter flytende hydrogen for maritime transport.

Mikrobiell bruk av hydrogen og fermentering

Vi utforsker og tester bruken av industrielle gasser (CO2 og CO) sammen med hydrogen for å produsere verdifulle produkter under mikrobiell fermentering.

Holdninger til bruk av hydrogen

Hydrogen har potensiale til å bidra til avkarboniseringen av flere områder innen industri og transport, og noe som vil påvirke mange av oss. Vårt mål er å vurdere og formidle miljø- og helserisikoer knyttet til bruken av hydrogen samtidig som vi forsøker å maksimere den samfunnsmessige nytten.

Relatert infrastruktur
Relevante forskergrupper
Forskergrupper
Forskergrupper
Se alle prosjekter

Aktuelt

NORCE-ledet hydrogensenter åpnet

Aktuelt

NORCE på ONS 2022