<
<
Hydrogen

Hydrogen

En av hjørnesteinene mot et bærekraftig, pålitelig og utslippsfritt energisystem

Utvikling og bruk av hydrogenbaserte løsninger kan bidra til både verdiskapning og betydelige utslippskutt, og er ett satsingsområde fra regjeringens side.

NORCE leder det nasjonale hydrogensenteret, HyValue, som skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Senteret har en bred regional sammensetning med samarbeidspartnere fra Agder, Rogaland og Vestland, i tillegg til store nasjonale industriaktører. HyValue tar gjerne inn flere industrisamarbeidspartnere.

NORCE jobber spesielt med innovasjon og kostnadseffektivisering innen hydrogenteknologi. I tillegg forsker vi på samfunnsaspekter knyttet til det å ta i bruk hydrogen. Vi utnytter vår brede og tverrfaglige kompetanse til å drive forskning og utvikling på hele verdikjeden for hydrogen.

Kontakt
Fionn Iversen

Bore og brønnmodellering Sjefsforsker - Bergen

fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Integrering av hydrogen inn i det eksisterende energinettverket er en av hovedutfordringene i energiomstillingen.

Vi utfører teoretisk og praktisk forskning innen energisystemintegrasjon relatert til verdikjeden i seg selv, og til dens samspill med andre systemer (for eksempel «avfallsenergi»).

Videre driver vi med forskning på integrerte systemer for å redusere energibehovet innenfor og utenfor verdikjeden.

  • Hydrogen for maritim transport: Vi forsker med mål om å oppnå hydrogendrevne fartøyer med energieffektiv drift. NORCE støtter også industrien i å utvikle infrastruktur for testing og kvalifisering av hele verdikjeden der en benytter flytende hydrogen for maritime transport.
  • Lagring under bakken: Lagring under bakken i geologiske formasjoner er et av alternativene for lagring av H2 i stor skala. Utarmede gass- og oljereservoarer, kunstige saltgrotter, dype akvifere, grotter i hardt berg og forlatte gruver er mulige lagringsteder. For alle disse områdene trenger vi bedre å forstå de prosesser og konsekvenser som er involvert ved lagring av hydrogen, dette inkluderer mikrobielt forbruk, kjemiske reaksjoner, fysiske flytegenskaper og geologisk egnethet. I NORCE har vi den nødvendige kompetansen for å utføre feltspesifikk og generell forskning for utvikling av lagringssteder under bakken.
  • Mikrobiell hydrogenproduksjon: Mange forskjellige mikrober kan produsere hydrogen, og disse vokser på en rekke forskjellige underlag, avfall og råmaterialer. Vi ønsker å forstå hvilke vekstforhold og avfallstyper som er de gunstigste for effektiv mikrobiell produksjon av hydrogen. Derfor undersøker vi også muligheten for aktivering av bakterier i undergrunnsstrukturer som er relevante for eksisterende reservoarer.
  • Mikrobiell bruk av hydrogen: Vi utforsker og tester bruken av industrielle gasser (CO2 og CO) sammen med hydrogen for å produsere verdifulle produkter under mikrobiell fermentering.
  • Samfunnsakspept av hydrogenteknologier: Hydrogen har potensiale til å bidra til avkarboniseringen av flere områder innen industri og transport, og noe som vil påvirke mange av oss. Vårt mål er å vurdere og formidle miljø- og helserisikoer knyttet til bruken av hydrogen samtidig som vi forsøker å maksimere den samfunnsmessige nytten.
Relevante forskergrupper
Forskergrupper
Forskergrupper
Se alle prosjekter

Aktuelt

NORCE på ONS 2022

Aktuelt

NORCE kjøper gassanlegg i Risavika - etablerer nasjonalt senter for gassfermentering og karbonforvaltning