Gå rett til innhold
<
<
Helga

Helga Gjeraldstveit

Forskningsleder Energimodellering og Automatisering

hegj@norceresearch.no
+47 51 87 56 18
+47 976 56 071
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Eg er forskingsleiar i NORCE Energi for gruppa Energimodellering og Automatisering. Gruppa er internasjonalt anerkjent og eit av dei fremste miljøa når det gjeld automatisert boring. I 2021 tok me dette eit steg vidare, då me som dei første i verda demonstrerte autonom boring på ein fullskala rigg og det vart bora 500 meter uten innvolvering av boraren. Viktig for vår forsking innan automatisert boring, er vårt virtuelle miljø, OpenLab, som er på det norske veikartet over forskingsinfrastrukturer. Over mange år har gruppa utvikla fleire banebrytende system som i utstrakt grad har blitt tatt i bruk av industri. For min egen del har det også vore interessant å delta i kommersialiseringsprosessane.

Gruppa er vertsskap for SFI DigiWells der eg er assisterande manager. I dette 8-års lange senteret jobbar me med nye banebrytande idear som legg grunnlag for nye innovative teknologiar.

Basert på kunnskap og erfaringar frå område som automatisering, modellering, AI og andre avanserte teknologiar, har gruppe utvida portefølgjen til å også inkludere hydrogen og energisystem. Det er ein ære for gruppa og også vera vertsskap for eit senter nummer 2, denne gongen for eit Forskningssenter for miljøvenleg energ, FME HyValue.

Eg er stolt leiar for ei forskingsgruppe som samarbeider godt og blir karakterisert som kunnskapsrike, kreative og gode på å levere nyttige resultat.

Helga Gjeraldstveit

Divisjon

Energi og Teknologi

Forskningstema

Digital drilling

Forskergrupper

Energimodellering og automatisering

Mer info om Helga

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt