Geotermisk energi

Sist oppdatert: 22. apr. 2021

Geotermisk energi er lokal og miljøvennlig energi som kan utnyttes som varmekilde, til kjøling eller for kraftproduksjon.

NORCE bidrar nasjonalt med å utvikle og demonstrer gode geotermiske anlegg, gjerne som integrerte energiløsninger der berggrunnen eller grunnvann utnyttes som varmekilde og energilager.

NORCE er aktiv internasjonalt i å utvikle geotermiske løsninger. Her kombineres erfaring fra 50 års offshore petroleumsvirksomhet med ledende kompetanse innen energieffektivisering og lavutslippssamfunn.

NORCE leder det nasjonale nettverket Norwegian Centre for Geothermal Energy Research (CGER), og deltar i de europeiske nettverkene, European Geothermal Energy Research EGEC og EERA JP Geothermal.

Norce er også norsk ambassadør i (International Geothermal Association (IGA) .

Prosjekter

Aktuelt