<
<
Geotermisk energi

Geotermisk energi

Vi utvikler geotermiske løsninger nasjonalt og internasjonalt

Geotermisk energi er lokal og miljøvennlig energi som kan utnyttes som varmekilde, til kjøling eller for kraftproduksjon.

NORCE er aktiv internasjonalt i å utvikle geotermiske løsninger. Her kombineres erfaring fra 50 års offshore petroleumsvirksomhet med ledende kompetanse innen energieffektivisering og lavutslippssamfunn.

NORCE bidrar nasjonalt med å utvikle og demonstrer gode geotermiske anlegg, gjerne som integrerte energiløsninger der berggrunnen eller grunnvann utnyttes som varmekilde og energilager.

Ta gjerne kontakt om du vil diskutere geotermiske løsninger med oss.

Kontaktperson
Kirsti Midttømme

Undergrunnskarakterisering, simulering og geomatikk Sjefsforsker - Bergen

kimi@norceresearch.no

+47 416 07 478

Relaterte forskningsgrupper
Forskergrupper
Forskergrupper
Relaterte prosjekter
Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Innsikt

Om bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet

Aktuelt

Vi hjelper Europa til å bytte ut kullfyrt fjernvarme med grønn grunnvarme