Gå rett til innhold
<
<
Dag

Dag Arne Christensen

Forsker I

dach@norceresearch.no
+47 56 10 76 04
+47 416 03 079
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Dag Arne Christensen (f. 1961) er statsviter med doktorgrad (dr.philos.) i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Christensen har arbeidet som forsker I ved Uni Research Rokkansenteret, og ved NORCE siden 2018. Hans forskningsinteresser omfatter politisk atferd, velferdspolitikk, offentlige reformer, valgsystemer, terrorisme, og innvandring. Bruk av ulike kvantitative (inkludert eksperimentelle) metoder har vært sentralt i hans forskning. Christensen har publisert i internasjonale tidsskrifter som Electoral Studies, Political Behavior, Party Politics, West European Politics, Local Government Studies og Policy & Politics. Han har også vært redaktør av tidsskriftet Scandinavian Political Studies, og var medlem av det regjeringsoppnevnte Valglovutvalget som avga innstilling i 2020.

Forskningsinteresser: Politisk atferd, valgsystemer, velferdspolitikk, politiske holdninger, terrorisme og forskningsmetoder

Dag Arne Christensen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Dag

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Lite å hente for Ap på et linjeskift – Dagensnæringsliv 2023
Valgdeltakelse, forhåndsstemmegivning og familiens betydning for politisk deltakelse – 2023
Variasjon i kommunale tiltak for innbygger­medvirkning – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2023
Look to Denmark or not? An experimental study of the Social Democrats’ strategic choices – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2023
The Feasibility of Using Data-Driven Algorithmic Recommendations for Refugee Placement in Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Service Satisfaction and Service Quality: A Longitudinal and Multilevel Study of User Satisfaction with Kindergartens in Norway – 2022
Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections – Journal of Elections, Public Opinion and Parties 2022
Accessibility for disabled persons at the 2021 parliamentary election – Institutt for samfunnsforskning 2022
Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting – NORCE Norwegian Research Centre 2021
The Attitude of the population towards the Involvement of Volunteers in Elderly Care: Results from a survey experiment – 2021
Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019 – 2021
Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? – 2021
Foreldrevurderingar og ny rammeplan: Brukarundersøkingar før og etter implementeringa av ny rammeplan for barnehagen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Betinget støtte til flere frivillige – Stat og styring 2021
Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2021
The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again – Regional & Federal Studies 2020
Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi – 2020
Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge – 2020
Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2020
The population’s attitudes towards increasing the use of unpaid volunteers in elderly care: Results from a survey experiment – Tidsskrift for omsorgsforskning 2020
When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context – Political Behavior 2019
Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping – Political Behavior 2019
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? – 2019
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019
Do immigration scenarios influence Norwegians’ attitudes towards immigrants? A survey experiment – Tidsskrift for samfunnsforskning 2019
Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? – Terrorism and Political Violence 2019
Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism – 2018
The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities – 2018
Education and political participation: the impact of educational environments – Acta Politica 2018
Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study – 2018
Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election – Institutt for samfunnsforskning 2018
Lokalvalget 2015: tilbake til det normale? – 2017
Tjenestedemokratiet – Stat og styring 2017
Terror og toleranse – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway – 2017
Klagegapet, isfjellet og stiene – 2017
Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester – 2017
Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen – 2017
"Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen? – 2017
Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene – 2017
Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg – 2017
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment – Tidsskrift for samfunnsforskning 2017
Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse – 2017
Tjenestedemokratiet – 2017
Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem – 2017
The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities – Scandinavian Political Studies 2017
Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway – Institutt for samfunnsforskning 2016
Personvalg ved stortingsvalg? – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016
The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections – Regional & Federal Studies 2016
Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015
Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg – Institutt for samfunnsforskning 2014
Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media – 2014
Internet voting: voter attitudes and behaviour – Institutt for samfunnsforskning 2014
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen – Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013
Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport – 2013
Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø – Uni Rokkansenteret 2013
Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene – Uni Rokkansenteret 2013
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen – Norsk institutt for by- og regionforskning 2013
Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 – Institutt for samfunnsforskning 2013
De mange partisystemene: lokallister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011 – 2013
Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011 – 2013
Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? – 2013
The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government – Policy & Politics 2013
The people and structure solution? Collegial administration in Norway – 2013
"Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester – IRIS 2012
Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features – Public Organization Review 2012
Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport – Uni Rokkansenteret 2012
Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner – 2012
Organisasjonslivet i Hordaland under lupen – Lokalhistorisk magasin 2011
Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011
Se alle publikasjoner på Cristin