Gå rett til innhold
<
<
Dag

Dag Arne Christensen

Forsker I

dach@norceresearch.no
+47 56 10 76 04
+47 416 03 079
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Dag Arne Christensen (f. 1961) er statsviter med doktorgrad (dr.philos.) i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Christensen har arbeidet som forsker I ved Uni Research Rokkansenteret, og ved NORCE siden 2018. Hans forskningsinteresser omfatter politisk atferd, velferdspolitikk, offentlige reformer, valgsystemer, terrorisme, og innvandring. Bruk av ulike kvantitative (inkludert eksperimentelle) metoder har vært sentralt i hans forskning. Christensen har publisert i internasjonale tidsskrifter som Electoral Studies, Political Behavior, Party Politics, West European Politics, Local Government Studies og Policy & Politics. Han har også vært redaktør av tidsskriftet Scandinavian Political Studies, og var medlem av det regjeringsoppnevnte Valglovutvalget som avga innstilling i 2020.

Forskningsinteresser: Politisk atferd, valgsystemer, velferdspolitikk, politiske holdninger, terrorisme og forskningsmetoder

Dag Arne Christensen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Dag

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin