Gå rett til innhold
<
<
Innvandring og inkludering: Reformer, politikk og majoritetsbefolkningens holdninger

Innvandring og inkludering: Reformer, politikk og majoritetsbefolkningens holdninger

Prosjektet ser integrasjon som en toveis prosess. Inkludering dreier seg både om hvordan innvandrere tilpasser seg det norske samfunnet, men også av hvordan majoritetsbefolkningen responderer på innvandringen. Når det gjelder integreringen, er vi opptatt av effektene av ulike sider ved integrasjonspolitikken, og hvordan kjennetegn ved 1) innvandrerne selv, 2) deres opprinnelsesland, og 3) lokalsamfunnene de bosetter seg i påvirker politisk og økonomisk inkludering. Prosjektet er delt inn i fire sammenhengende deler. Den første introduserer felteksperimentet som et nytt og viktig tiltak for å fremme politisk inkludering av innvandrere. Den andre studerer effekten av eksisterende inkluderingspolitikk som blant annet det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger og effekten av bosettingspolitikken. Den tredje delen studerer hvorvidt inkludering av innvandrere er avhengig av hvem de er (sosial bakgrunn), hvor de kommer fra (landbakgrunn) eller hvor de bor i Norge. I den siste delen av prosjektet ser vi på spesielt på forholdet mellom innvandring og majoritetsbefolkningens holdninger til velferdsstaten. Har for eksempel mislykket integrering betydning for majoritetsbefolkningens støtte til velferdsstaten?

Kontaktperson

Dag Arne Christensen

Forsker I - Bergen

dach@norceresearch.no
+47 56 10 76 04
+47 416 03 079

Prosjektfakta

Navn

Innvandring og inkludering: Reformer, politikk og majoritetsbefolkningens holdninger

Status

Aktiv

Periode

01.01.20 - 31.12.24

Sted

Bergen

Totalt budsjett

11.400.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Tor Midtbø
Henning Finseraas
Johannes Bergh
Atle Hennum Haugsgjerd

Samarbeidspartnere

NORCE, Institutt for samfunnsforskning
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev