Go straight to content
<
<
Dag

Dag Arne Christensen

Research Professor

dach@norceresearch.no
+47 56 10 76 04
+47 416 03 079
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Dag Arne Christensen

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Health Services and Health Economics

More information about Dag

See profile in Cristin

Open CV

Projects

See all
See all
Publications
Lite å hente for Ap på et linjeskift – Dagensnæringsliv 2023
Valgdeltakelse, forhåndsstemmegivning og familiens betydning for politisk deltakelse – 2023
Variasjon i kommunale tiltak for innbygger­medvirkning – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2023
Look to Denmark or not? An experimental study of the Social Democrats’ strategic choices – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2023
The Feasibility of Using Data-Driven Algorithmic Recommendations for Refugee Placement in Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Service Satisfaction and Service Quality: A Longitudinal and Multilevel Study of User Satisfaction with Kindergartens in Norway – 2022
Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections – Journal of Elections, Public Opinion and Parties 2022
Accessibility for disabled persons at the 2021 parliamentary election – Institutt for samfunnsforskning 2022
Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting – NORCE Norwegian Research Centre 2021
The Attitude of the population towards the Involvement of Volunteers in Elderly Care: Results from a survey experiment – 2021
Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019 – 2021
Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? – 2021
Foreldrevurderingar og ny rammeplan: Brukarundersøkingar før og etter implementeringa av ny rammeplan for barnehagen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Betinget støtte til flere frivillige – Stat og styring 2021
Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2021
The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again – Regional & Federal Studies 2020
Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi – 2020
Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge – 2020
Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway – Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2020
The population’s attitudes towards increasing the use of unpaid volunteers in elderly care: Results from a survey experiment – Tidsskrift for omsorgsforskning 2020
When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context – Political Behavior 2019
Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping – Political Behavior 2019
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? – 2019
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019
Do immigration scenarios influence Norwegians’ attitudes towards immigrants? A survey experiment – Tidsskrift for samfunnsforskning 2019
Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? – Terrorism and Political Violence 2019
Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism – 2018
The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities – 2018
Education and political participation: the impact of educational environments – Acta Politica 2018
Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study – 2018
Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election – Institutt for samfunnsforskning 2018
Lokalvalget 2015: tilbake til det normale? – 2017
Tjenestedemokratiet – Stat og styring 2017
Terror og toleranse – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway – 2017
Klagegapet, isfjellet og stiene – 2017
Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester – 2017
Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen – 2017
"Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen? – 2017
Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene – 2017
Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg – 2017
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment – Tidsskrift for samfunnsforskning 2017
Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse – 2017
Tjenestedemokratiet – 2017
Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem – 2017
The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities – Scandinavian Political Studies 2017
Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway – Institutt for samfunnsforskning 2016
Personvalg ved stortingsvalg? – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016
The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections – Regional & Federal Studies 2016
Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015
Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg – Institutt for samfunnsforskning 2014
Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media – 2014
Internet voting: voter attitudes and behaviour – Institutt for samfunnsforskning 2014
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen – Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013
Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport – 2013
Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø – Uni Rokkansenteret 2013
Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene – Uni Rokkansenteret 2013
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen – Norsk institutt for by- og regionforskning 2013
Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 – Institutt for samfunnsforskning 2013
De mange partisystemene: lokallister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011 – 2013
Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011 – 2013
Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? – 2013
The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government – Policy & Politics 2013
The people and structure solution? Collegial administration in Norway – 2013
"Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester – IRIS 2012
Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features – Public Organization Review 2012
Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport – Uni Rokkansenteret 2012
Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner – 2012
Organisasjonslivet i Hordaland under lupen – Lokalhistorisk magasin 2011
Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011
See all publications in Cristin