Gå rett til innhold
<
<
Skal undersøke hva som bidrar til å integrere innvandrere

Skal undersøke hva som bidrar til å integrere innvandrere

Aktuelt

Publisert: 20.12.2019
Oppdatert: 09.11.2022

Veronica Helle

Forskere skal undersøke om integrasjon er avhengig av hvem innvandrerne er, hvor de kommer fra og hvor de bosetter seg i Norge.

Colourbox.com, Illustrasjonsbilde., COLOURBOX1012274, ,

Kilde:
Colourbox.com

Illustrasjonsbilde.

De skal også undersøke hvilke tiltak som bidrar til å integrere innvandrerbefolkningen både politisk og økonomisk. Her er valgdeltakelse og inkludering i arbeidslivet viktig. I tillegg skal de se på forholdet mellom hvor godt man lykkes med integrering, og nordmenns holdninger til velferdsstaten og innvandrerbefolkningen.

Integrasjon er avhengig av hvordan innvandrerne tilpasser seg atferd og kulturelle verdier i mottakerlandet, men også av at majoritetsbefolkningen i større eller mindre grad aksepterer de verdiene og tradisjonene innvandrerne bringer med seg.

- Denne prosessen har vist seg å være konfliktfylt. Innvandringspolitikk og integrering av innvandrere er i ferd med å etablere seg som en viktig skillelinje i vestlige demokratier, inkludert det norske. Innvandring er et omstridt tema blant annet fordi det knytter an til andre sentrale samfunnsspørsmål som økonomi, velferd, nasjonal sikkerhet, kultur, språk og religion, sier Dag Arne Christensen. Han er prosjektleder for et av NORCE-prosjektene som får midler fra Norges forskningsråd.

Den etniske sammensetningen av befolkningen i Europa har endret seg dramatisk de siste tiårene. Det gjelder også for Norge. Det siste tiåret har innvandringsraten til Norge vært blant de høyeste i OECD- området.

Dag Arne Christensen, NORCE, leder prosjektet «Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction». NORCE-forskerne Karin Monstad, Åsta Dyrnes Nordø, Tor Helge Holmås og Sveinung Arnesen deltar i studien, sammen med Atle Haugsgjerd og Johannes Bergh (begge fra Institutt for Samfunnsforskning), Henning Finseraas, fra NTNU og Tor Midtbø, fra Institutt for samanliknande politikk, UiB.

Disse prosjektene i NORCE Samfunn har får tildelinger fra Norges forskningsråd:

 • Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction
  Innstilt beløp: kr. 11 571 000, Velferd, kultur og samfunn (VAM)
 • Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds Innstilt beløp: kr. 11 994 000 Velferd, kultur og samfunn (VAM).
 • The Electoral Ramifications of Environmental Policy Innstilt beløp: kr. 11 930 000 Demokrati, styring og fornyelse (DEMOS)
 • Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region Innstilt beløp: kr. 5 651 000 Global utvikling (UTENRIKS, Nordområdene)
 • Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway Innstilt beløp: kr. 3,7 mill.

Les også: Grønnere skipstransport med verdikjede for flytende hydrogen

I tillegg er NORCE partner på to prosjekter ledet fra Universitetet i Stavanger:


 • Local climate change adaptation: from risk governance to securitization strategies?
  Innstilt beløp: kr. 11 844 000 Demokrati, styring og fornyelse (SAMRISK)
 • Caring Futures: Developing New Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH) Innstilt beløp: kr. 11 998 000 Helse (HELSEVEL)

Og ett ledet fra Høgskolen på Vestlandet:

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications
Innstilt beløp: kr. 8 248 000 Velferd, kultur og Samfunn (KULMEDIA)

EU-prosjekter

NORCE Klima og NORCE Samfunn er også partnere i EU-prosjekt ledet fra Natural Resource Institute i Finland (Arctic Hubs) og i EU-prosjekt ledet av Helmholtz i Kiel (OceanNets).

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev