Gå rett til innhold
<
<
Helsetjenester og helseøkonomi

Helsetjenester og helseøkonomi

Forsker på helse- og velferdstjenester, arbeidsmarkedet og trygdesektoren

Forskergruppen består av forskere som er lokalisert i Bergen, Kristiansand og Oslo. Gruppen har kompetanse i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og lang erfaring i bruk av registerdata, surveydata og intervjudata. Gruppens forskning på helse- og velferdsfeltet omfatter studier av ulike helse- og velferdstjenester, arbeidsmarkedet og trygdesektoren.

Vi undersøker tjenestene både i et myndighets-, profesjons- og brukerperspektiv og ser på hvordan tjenester formes, fungerer og påvirker brukernes helse og velferd. I tillegg ser vi på hvordan befolkningens behov og brukermedvirkning fører til endrede mål og reformer.

Vi studerer følger av politiske vedtak og reformer, spesifikt i hvilken grad reformer oppnår ønskede effekter.

Kontaktperson
Egil Kjerstad

Helsetjenester og helseøkonomi Forsker I/Forskningsleder Helsetjenester og helseøkonomi - Bergen

egkj@norceresearch.no
+47 56 10 76 18
+47 975 27 197

Møt forskerteamet

Dag Arne Christensen

Forsker I - Bergen
dach@norceresearch.no
+47 56 10 76 04
+47 416 03 079

Eirin Mølland

Forsker II - Kristiansand
eimo@norceresearch.no

+47 415 63 717

Emre Sari

Forsker II - Oslo
emre@norceresearch.no
+47 56 10 76 75

Håvard Thorsen Rydland

Post Doc - Bergen
hary@norceresearch.no
+47 56 10 76 32

Kamrul Islam

Forsker I - Bergen
kais@norceresearch.no
+47 56 10 76 15

Karin Monstad

Forsker I - Bergen
kamo@norceresearch.no
+47 56 10 76 25
+47 472 56 614

Rebecca Lynn Radlick

Forsker II - Bergen
rera@norceresearch.no
+47 56 10 76 35

Renira Corinne Angeles

Forsker II - Oslo
rean@norceresearch.no
+47 56 10 72 98
+47 91 87 91 98

Sigbjørn Svalestuen

Forsker II - Tromsø
ssva@norceresearch.no
+47 56 10 78 58

Rune Ervik

Forsker I - Bergen
ruer@norceresearch.no
+47 56 10 76 07

Tor Helge Holmås

Forsker I - Bergen
toho@norceresearch.no
+47 56 10 76 12
+47 959 42 997

Admassu Nadew Lamu

Forsker II - Bergen
alam@norceresearch.no
+47 56 10 73 22

Alice Milivinti

Forsker III - Bergen
almi@norceresearch.no
+47 56 10 76 63

Se flere prosjekter