Gå rett til innhold
<
<
<
Datterselskaper

Datterselskaper

De største datterselskapene i NORCE-konsernet er:

NORCE Innovation AS

Bidrar til kommersialisering av resultater fra forskningen i NORCE, gjennom underliggende datterselskaper, tilknyttede selskaper og øvrige eierinteresser.

Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge AS (NUBU)

Bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Nordic Institute of Dental Materials AS (NIOM)

Bidrar til sikre og effektive dentalmaterialer.