Datterselskaper

Sist oppdatert: 24. feb. 2021

De største datterselskapene i NORCE-konsernet er:

 • NORCE Innovation AS
  Bidrar til kommersialisering av resultater fra forskningen i NORCE, gjennom underliggende datterselskaper, tilknyttede selskaper og øvrige eierinteresser.
 • Prototech AS
  Tilbyr høyteknologiske løsninger, prototyper, produktutvikling, produksjon, testing samt egen FoU på brenselcellebaserte energisystemer.
 • Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge AS (NUBU)
 • Bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  Utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.
 • Nordic Institute of Dental Materials AS (NIOM)
  Bidrar til sikre og effektive dentalmaterialer.
Organisasjon_NORCE