Datterselskaper

De største datterselskapene i NORCE-konsernet er:

 • NORCE Innovation AS
  Bidrar til kommersialisering av resultater fra forskningen i NORCE, gjennom underliggende datterselskaper, tilknyttede selskaper og øvrige eierinteresser.
 • Polytec AS
  Forskningspartner for innovative løsninger for energi og maritime operasjoner.
 • Prototech AS
  Tilbyr høyteknologiske løsninger, prototyper, produktutvikling, produksjon, testing samt egen FoU på brenselcellebaserte energisystemer.
 • Gexcon AS
  Leverer tjenester og programvare innen sikkerhet og risikostyring samt avansert sprednings-, eksplosjons- og brannmodellering.
 • Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge AS (NUBU)
  Bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.
 • Norsk Kompetansesenter om Vold og Traumatisk Stress AS (NKVTS)
  Utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.
 • Nordic Institute of Dental Materials AS (NIOM)
  Bidrar til sikre og effektive dentalmaterialer.
Organisasjon