Gå rett til innhold
<
<
Tonje

Tonje Fyhn

Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse

tofy@norceresearch.no
+47 56 10 72 27
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Tonje Fyhn, PhD, er forsker II i forskningsgruppen Arbeidsliv. Fyhn har skrevet doktorgradsavhandlingen "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness", som fokuserer på hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse blant personer som er i behandling for psykisk sykdom. Hennes hovedinteresser inkluderer arbeidsdeltakelse blant personer med psykisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, eller innvandrerbakgrunn; arbeidsgiverperspektivet i rekrutteringsprosessen; og ungt utenforskap. Metodisk har hun erfaring med effekt- og prosessevalueringer, mixed methods, og er opptatt av forskningsformidling.

Forskningsgruppen Arbeidsliv søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Forskningsområder som Fyhn er involvert i inkluderer:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Stop Sexual Harassment: A study protocol for a cluster randomised controlled trial in secondary schools in Norway – Frontiers in Public Health 2023
The Role of Technology for the Inclusion of People with Visual Impairments in the Workforce – 2022
Workplace Inclusion of People With Health Issues, Immigrants, and Unemployed Youths—A Qualitative Study of Norwegian Leaders’ Experiences – Frontiers in Psychology 2022
Synshemmede i arbeidslivet: Et arbeidsgiverperspektiv – NORCE Norwegian Research Centre 2022
"Kanskje du kunne bli maler?" – Fem personer med nedsatt syn forteller om sine erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere – Norsk Regnesentral 2022
A mixed methods study of employers' and employees' evaluations of job seekers with a mental illness, disability, or of a cultural minority – Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2021
Evaluering av samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS) – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering – Norsk Regnesentral 2021
Development of the Workplace Inclusion Questionnaire (WIQ) – Scandinavian Journal of Public Health 2021
A structured mixed method process evaluation of a randomized controlled trial of Individual Placement and Support (IPS) – Implementation Science Communications 2020
Effektevaluering av Raskt i jobb for flyktninger – en randomisert kontrollert studie – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Predictors of employment in people with moderate to severe mental illness participating in a randomized controlled trial of Individual Placement and Support (IPS) – International Journal of Social Psychiatry 2020
Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen” – NORCE Norwegian Research Centre 2019
A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness – Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2019
Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet. Delrapport 1 - forskningsprosjekt – Høgskulen på Vestlandet 2017
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport – Uni Research 2016
For syk til å jobbe eller for syk til å la være? – NRK Ytring 2015
Resilience factors among police investigators: hardiness-commitment a unique contributor – Journal of Police and Criminal Psychology 2015
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1 – Uni Research Helse 2014
Protocol for the effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS): A randomized controlled multicenter trial of IPS versus treatment as usual for patients with moderate to severe mental illness in Norway – BMC Psychiatry 2014
"Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen – Universitetet i Oslo 2013
Se alle publikasjoner på Cristin