Gå rett til innhold
<
<
Tonje

Tonje Fyhn

Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse

tofy@norceresearch.no
+47 56 10 72 27
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Tonje Fyhn, PhD, er forsker II i forskningsgruppen Arbeidsliv. Fyhn har skrevet doktorgradsavhandlingen "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness", som fokuserer på hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse blant personer som er i behandling for psykisk sykdom. Hennes hovedinteresser inkluderer arbeidsdeltakelse blant personer med psykisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, eller innvandrerbakgrunn; arbeidsgiverperspektivet i rekrutteringsprosessen; og ungt utenforskap. Metodisk har hun erfaring med effekt- og prosessevalueringer, mixed methods, og er opptatt av forskningsformidling.

Forskningsgruppen Arbeidsliv søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Forskningsområder som Fyhn er involvert i inkluderer:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin