Gå rett til innhold
<
<
Erlend

Erlend H. Vefring

Konstituert avdelingsleder Energi, Senterdirektør DigiWells

erve@norceresearch.no
+47 51 87 56 40
+47 900 39 606
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er direktør for Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) «DigiWells» og Vice President i NORCE Energi. Jeg jobber med strategi og eksternt samarbeid i tillegg til senterledelse, prosjektgjennomføring og prosjektutvikling. Det er en stor glede å kunne jobbe i NORCE med så mange hyggelige og dyktige personer.

Min dr. grad er fra Universitet i Bergen, hvor jeg også har jobbet som professor II, er innen anvendt matematematikk, akustikk. Etter at jeg avla min dr. grad har jeg jobbet med bore- og brønn-teknologi, oppdatering av reservoar simulerings modeller, data assimilering, monitorering og automatisering av boreprosessen, geostyring for økt utvinning og digitalisering for å forbedre arbeidsprosessene på tvers av forskjellige undergrunns fagdisipliner og selskaper.

Jeg har lang og omfattende erfaring med prosjekt- og programledelse innen forskning, utvikling og innovasjon. Jeg har også hatt gleden av å følge flere utviklingsløp helt fra idestadiet til vellykkede og meget bredt implementerte teknologier. Dette har gitt meget god innsikt i innovasjonsprosesser med deltakelse i alt fra ide-generering og helt til å sitte i styret for selskap som skal kommersialisere teknologien.

Jeg har også engasjert meg i å få til bedre samarbeid mellom myndigheter, industri og akademia. Blant annet var jeg initiativtaker til å etablere næringsklynge i Stavanger innen petroleum og fornybar energi og dette er nå blitt realisert gjennom næringsklyngen «Norwegian Energy Solutions». Videre har jeg vært initiativtaker til og formann i styringskomiteen for en internasjonal konferanse som har vært arrangert 5 år på rad i Stavanger med automatisering, digitalisering og samarbeid innen subsurface disiplinene som tema.

For tiden er jeg involvert i to større «Joint Industry Prosjekter» hvor jeg er formann i styringskomiteen og har vært helt sentral i utvikling og etablering av prosjektene. Disse prosjektene er «Geosteering for IOR», og «Demonstration of Automatic DrillingProcess Control». Jeg sitter også i styret for det Nasjonale IOR senteret i Norge.

Fra 2020 har jeg vært direktør for Senter Forskningsbasert Innovasjon (SFI): «DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint». Målsettingen er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å optimalisere brønnleveranse prosessen med hensyn til verdiskapning og fotavtrykk.

Erlend H. Vefring

Divisjon

Energi og Teknologi

Mer info om Erlend

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin