Gå rett til innhold
<
<
<
Bioteknologi og sirkulærøkonomi

Bioteknologi og sirkulærøkonomi

Ansvarlig og bærekraftig bruk og utvikling av bioteknologi

Avdelingen arbeider tverrvitenskapelig med ansvarlig og bærekraftig bruk og utvikling av bioteknologi. Dette inkluderer å bruke bio-ressurser for utvikling av mikrobielle prosesser inkludert fermentering og enzymer for bruk i mat, fôr, og kjemikalier.

Vi ønsker å samarbeide med partnere og industri for å bidra til en bærekraftig verdiskapning gjennom grønn konkurransekraft.

Kontakt oss gjerne om du har idéer til samarbeid.

Kontakt
Anne Ingeborg Myhr

Genteknologi, miljø og samfunn, Industriell bioteknologi, Marin bioteknologi Avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi - Tromsø

anmy@norceresearch.no
+47 56 10 78 80

Nye genteknologiske metoder som genredigering brukes for å bygge kunnskap om trygg bruk og for å skape nye prosesser og produkter.

Design og produksjon mot den sirkulære økonomien kobles ved å integrere industrielle sidestrømmer i prosjekter og ved å bidra til nye forretningsmodeller og regional utvikling.

Effekter på miljø undersøkes ved bruk av livsløpsanalyser og prosjekter som undersøker spredning av antibiotikaresistens og GMO. Bærekraft og etikk er inkludert for å forstå effekter på samfunnet.

Infrastruktur knyttet til avdelingen er Risavika Tech Park, NBIoC og Mongstad Algepilot.