Gå rett til innhold
<
<
Camilla

Camilla Stoltenberg

Konsernsjef

csto@norceresearch.no
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Camilla Stoltenberg er utdannet lege og har en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har også studert sosiologi ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi/medisinsk antropologi ved University of California i Berkeley og San Francisco. Hun var postdoktor ved Universitetet i Oslo og Statens Institutt for Folkehelse i 1998-2001 og gjesteforsker ved Harvard School of Public Health og ved Columbia University i New York i 2000-2001.

Camilla Stoltenberg har hatt bistilling som professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, siden 2012, og er aktiv som forsker. Hun har ledet en rekke forskningsprosjekter med midler fra EU, Forskningsrådet og National Institutes of Health i USA.

Fra 2001 var hun i toppledelsen i Folkehelseinstituttet (FHI), først som divisjonsdirektør for epidemiologi, deretter som assisterende direktør, og fra 2012-2023 som direktør. Som leder i FHI har hun hatt ansvar for nasjonale strategiske prosjekter spesielt knyttet til infrastruktur for forskning og analyse. I perioden 2020-2023 var hun FHIs fremste talsperson i håndteringen av koronapandemien.

Hun er samfunnsengasjert og bredt engasjert i forskning og forskningsstrategi, og har hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv og oppdrag.

Camilla Stoltenberg

Mer info om Camilla

Se profil i Cristin

Publikasjoner
Educational attainment, health outcomes and mortality: a within-sibship Mendelian randomization study – International Journal of Epidemiology 2023
Nederlag i skolen går hardest ut over guttene – Dagensnæringsliv 2023
Genome-wide association study of placental weight identifies distinct and shared genetic influences between placental and fetal growth – Nature Genetics 2023
Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2022 – Folkehelseinstituttet 2023
«Guttekrisen» kan ikke avlyses – hverken helt eller nesten – Dagens næringsliv 2023
Metabolomic analysis of maternal mid-gestation plasma and cord blood in autism spectrum disorders – Molecular Psychiatry 2023
Erfaringer fra koronapandemien – lærdommer og anbefalinger for FHI og den nasjonale beredskapen – Folkehelseinstituttet 2023
Ready for School? Effects on School Starters of Establishing School Psychology Offices in Norway – CESifo Working Papers 2023
Attainment and loss of early social-communication skills across neurodevelopmental conditions in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study – Journal of Child Psychology and Psychiatry 2023
Derfor forsker FHI på gutter i skolen – Stavanger Aftenblad 2023
Nei, eit reknestykke held ikkje Noreg stengt – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022
Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister. Elektronisk fødselsmelding versjon 1.2 Desember 2022 – Folkehelseinstituttet 2022
Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020 til høsten 2022. Notat Desember 2022 – Folkehelseinstitutet 2022
Risiko ved covid-19-epidemien og ved, omikronvarianten i Norge. Folkehelseinstituttet 12. januar 2022. Notat – Folkehelseinstituttet 2022
Genetic nurture versus genetic transmission of risk for ADHD traits in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study – Molecular Psychiatry 2022
Risiko ved covid-19-epidemien og influensaepidemien i Norge. Folkehelseinstituttet 29. april 2022. Notat – Folkehelseinstituttet 2022
Risiko ved covid-19-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge. Folkehelseinstituttet 8. november 2022. Notat – Folkehelseinstituttet 2022
Risiko ved covid-19-epidemien, influensa og RSV-infeksjon i Norge. Folkehelseinstituttet 29. juni 2022. Notat. – Folkehelseinstituttet 2022
Within-sibship genome-wide association analyses decrease bias in estimates of direct genetic effects – Nature Genetics 2022
Giftige sopper – Folkehelseinstituttet 2022
Risiko og strategi ved apekopper i Norge Folkehelseinstiuttet, 25. juli 2022. Notat – Folkehelseinstituttet 2022
The educational burden of disease: a cohort study – The Lancet Public Health 2022
Bridging global health actors and agendas: the role of national public health institutes – Journal of Public Health Policy 2022
Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 – Folkehelseinstituttet 2022
Risk of attention-deficit hyperactivity disorder in offspring of mothers with infections during pregnancy – JCPP Advances 2022
Global Health Preparedness Programme 2016 - 2021 – Final report to Norad – Norwegian Institute of Public Health, Division of Health Services, Department of Global Health 2022
Characterization of the genetic architecture of infant and early childhood body mass index – Nature Metabolism 2022
Årsrapport for Giftinformasjonen 2021 – Folkehelseinstituttet 2022
Maternal mid-gestational and child cord blood immune signatures are strongly associated with offspring risk of ASD – Molecular Psychiatry 2022
Educational attainment and mortality in schizophrenia – Acta Psychiatrica Scandinavica 2022
Risiko ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge. Folkehelseinstituttet 26. januar 2022. Notat – Folkehelseinstituttet 2022
Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons. Første oppdatering. Folkehelseinstituttet 13. januar 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons. Andre oppdatering. Folkehelseinstituttet 27. januar 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved variant B.1.617.2 Folkehelseinstituttet 28. mai 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved Delta-varianten av SARS-CoV-2 – første oppdatering Folkehelseinstituttet 16. juni 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved Delta-varianten av SARS-CoV-2 – andre oppdatering Folkehelseinstituttet 3. juli 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved covid-19-epidemien i Norge i lys av framveksten av Delta-varianten av SARS-CoV-2 Folkehelseinstituttet 26. juli 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved covid-19-epidemien i Norge Folkehelseinstituttet 17. november 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge Folkehelseinstituttet 7. desember 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge. Folkehelseinstituttet 13. desember 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved omikronvarianten av SARSCoV-2 i Norge Folkehelseinstituttet 28. november 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge. Folkehelseinstituttet 22. desember 2021. Notat – Folkehelseinstituttet 2021
Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022. Folkehelseinstituttet 12. juli 2021 – Folkehelseinstituttet 2021
Acetaminophen use during pregnancy and offspring attention deficit hyperactivity disorder - a longitudinal sibling control study – JCPP Advances 2021
Parental income and mental disorders in children and adolescents: prospective register-based study – International Journal of Epidemiology 2021
Aftenposten bommer om prognoser. Igjen og igjen. – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
Folkehelseinstituttet, Årsrapport 2020 – Folkehelseinstituttet 2021
Early Puberty Is Associated With Higher Academic Achievement in Boys and Girls and Partially Explains Academic Sex Differences – Journal of Adolescent Health 2021
Det bør vekke bekymring at gutter gjør det dårligere i skolen – Forskning.no 2021
Genetic Liability for Schizophrenia and Childhood Psychopathology in the General Population – Schizophrenia Bulletin 2021
Covid-19 24. mars 2020: kort status fremskrivningsmodell om valg av strategi – Folkehelseinstituttet 2020
Risiko ved covid-19-epidemien og influensaepidemien i Norge. Folkehelseinstituttet 31. mars 2022. Notat – Folkehelseinstitutet, Utbruddsgruppa 2020
Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 14: Notat, 5. april 2020 – Folkehelseinstituttet 2020
Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2019 – Folkehelseinstitutet 2020
Koronavaksinasjonsprogrammet, Anbefaling og prioritering, Kommunikasjon, Tilpassing og implementering, Overvåkning og oppfølging 15. november 2020 – Folkehelseinstituttet 2020
Developmental milestones in early childhood and genetic liability to neurodevelopmental disorders – PsyArXiv (Preprint artikkel) 2020
Eilert Sundt og folkehelsearbeidet – Nasjonalbiblioteket 2020
ÆEsculap fyller 100 år – Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
Age of walking and intellectual ability in autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders: a population‐based study – Journal of Child Psychology and Psychiatry 2020
Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister. Elektronisk fødselsmelding versjon 1.2 November 2020 – Folkehelseinstituttet 2020
Nationwide study of neuropsychiatric comorbidity and medicines use in children with autism spectrum disorder in Norway – Frontiers in Psychiatry 2020
Changes in parental smoking during pregnancy and risks of adverse birth outcomes and childhood overweight in Europe and North America: An individual participant data meta-analysis of 229,000 singleton births – PLoS Medicine 2020
Gender gaps in preschool age: A study of behavior, neurodevelopment and pre-academic skills – Scandinavian Journal of Public Health 2020
Gode utdanningsvalg krever modenhet og muligheter – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
Birthweight in offspring and cardiovascular mortality in their parents, aunts and uncles: a family-based cohort study of 1.35 million births – International Journal of Epidemiology 2020
Mechanisms linking parental educational attainment with child ADHD, depression, and academic problems: a study of extended families in The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study – Journal of Child Psychology and Psychiatry 2020
Seasonal and pandemic influenza during pregnancy and risk of fetal death: A Norwegian registry‑based cohort study – European Journal of Epidemiology (EJE) 2020
Annual Report 2018. Centre for Fertility and Health – Norwegian Institute of Public Health 2019
Folkehelseinstituttet. Årsrapport 2018 – Folkehelseinstituttet 2019
Dyktig gutt-læreplassen – Klassekampen 2019
Blod og Bein.Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie – Nasjonalbiblioteket 2019
Tourettes syndrom hos barn i Norge – Tidsskrift for Den norske legeforening 2019
Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem – Bedre Skole 2019
Health risks from snus use – Folkehelseinstituttet 2019
Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem – Bedre Skole 2019
Genome-wide association study reveals dynamic role of genetic variation in infant and early childhood growth – Nature Communications 2019
Diagnosing autism spectrum disorder among children in Norway – Tidsskrift for Den norske legeforening 2019
Se alle publikasjoner på Cristin