Gå rett til innhold

Utvikler effektive og bærekraftige energiløsninger

Avdelingen Energi i NORCE jobber med forskning og utvikling innen energisektoren. Dette inkluderer prosjekter og studier relatert til energiproduksjon, energieffektivitet, fornybar energi, bærekraftig energi, klima- og miljøpåvirkning og energimarkedet.

Avdelingen jobber med å utvikle og implementere innovative løsninger for å møte fremtidens energibehov på en bærekraftig og effektiv måte. Dette kan inkludere forskning på nye energiteknologier, utvikling av energisystemer og -strategier, analyser av energipolitikk og rammevilkår, samt rådgivning og kunnskapsformidling innen energiområdet.

Kontaktperson
Erlend H. Vefring

VP, NORCE Energy - Bergen

erve@norceresearch.no
+47 51 87 56 40
+47 900 39 606