Gå rett til innhold

Hav og miljø

Forskning, overvåkning og rådgiving knyttet til havets miljøtilstand

Avdelingen Hav og miljø fokuserer på å forstå og bevare marine økosystemer, og å kartlegge miljøpåvirkninger på havet og kystområdene.

Vi utfører forskning innen flere områder, blant annet naturmangfold og økosystemfunksjoner, forurensning og miljøgifter, havbruk og fiskevelferd, samt effekter av menneskelig aktivitet og klimaendringer på marine økosystemer.

Kunnskapen er viktig for å forstå og bevare kyst og havmiljøet, samt for å utvikle gode beskyttelsesstrategier. Forskningen vår bidrar til å utvikle forvaltningsstrategier og politikk for å sikre en bærekraftig bruk av havets ressurser.

Vi samarbeider tett med offentlige og private aktører, inkludert myndigheter, industrier og forskningsinstitusjoner.

Kontakt
Fiona Provan

Avdelingsleder Hav og miljø - Mekjarvik

fipr@norceresearch.no
+47 51 87 55 37
+47 900 69 052