Styret i NORCE

Styreleder Hans Olav Lindal, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS i Bergen

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, UiB

Eva Dugstad, leder for forretningsutvikling ved Radforsk, UiO, tidligere adm. dir. IFE

Bjørg Sandal, konsulent i Proactima, Stavanger

Tor Asbjørn Aagedal, tidligere universitetsdirektør ved UiA (1998-2015)

Elisabeth Angell, ansattevalgt representant

Martin Gjelsvik, ansattevalgt representant

Bjarte G. B. Solheim, ansattevalgt representant

Hege Indresand, ansattevalgt observatør