Eiere

De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, og selskaper innen industri og finans.

Sist oppdatert: 29. jan. 2020
Norce eierkart