Jordobservasjon

Sist oppdatert: 1. okt. 2019

NORCE er et av Norges ledende forskningsinstitutter for jordobservasjon med en unik kompetanse i tverrsnittet mellom IKT-løsninger og dataprosessering. Jordobservasjonsaktivitetene består av 25-30 forskere, og hovedfokuset er på bruk av radar data med en spesiell kompetanse på Syntetisk Aperture Radar (SAR). NORCE er ledende på å utvikle prototyper på operative SAR overvåkingssystemer for havapplikasjoner, snødekke, flom, havis og overvåking av geofarer. Våre resultater har gjort NORCE attraktiv som partner i Forskningsråd, EU, ESA og industrielle applikasjonsprosjekter.

Aktuelt